M642 Programovatelná odporová dekáda

Odporová dekáda s rozsahem 100 mΩ - 20 MΩ, rozlišením od 1 μΩ a výkonovou zatížitelností až 5 W. Obsahuje i funkce simulace běžně používaných odporových teplotních čidel.

  • Obsahuje reálné odpory spínané pomocí relé
  • Rozsah odporu odpovídající čtrnácti dekádám
  • Uživatelské jednotky a funkce časování
  • Nulový zbytkový odpor
  • Zatížitelnost 5 W

M642 je programovatelná dekáda s nastavitelným rozsahem odporu od 0.1 Ω do 20 MΩ. Rozlišení na nejnižších rozsazích činí 1 μΩ. Dekáda je tvořena výkonovými odporovými segmenty spínanými pomocí speciálních relé. Je vybavena počítačovým rozhraním a lze ji použít v automatizovaných výrobních linkách a kalibračních pracovištích. Dekáda umožňuje definovat libovolné simulované průběhy pomocí převodní tabulky.

Oblast použití

Vyšší povolená zátěž simulátoru jej předurčuje k náročnějšímu použití v oblasti průmyslu ke kalibracím ohmmetrů a multimetrů a k přesné simulaci odporových snímačů neelektrických veličin. Dekáda se vyrábí v různých variantách. Standardní je stolní provedení. Pro průmyslové aplikace je určen zásuvný modul pro montáž do skříně 19“. Výška modulu je 3HE.

Odpor 100 mΩ - 20 MΩ (22 MΩ), rozlišení od 1 uΩ
max. ztrátový výkon 5 W
± 200 ppm / rok
Teplota RTD ± 0.1°C / rok
M642 Real-Resistance Decade Box[cs] vysoká zatížitelnost, 0.1 Ω - 20 nebo 22 MΩ
M632 Real-Resistance Decade Box[cs] vysoká přesnost a teplotní stabilita, 1 Ω - 1.2 MΩ
M631 Real-Resistance RTD Simulator[cs] vysoká přesnost a teplotní stabilita, 16 Ω - 400 kΩ
M641 Real-Resistance RTD Simulator[cs] vysoká zatížitelnost, 10 Ω - 300 kΩ
RACK M adaptér
RACK M adaptér
Odnímatelný rack adaptér. (3HE)