Projekty

Instalace fotovoltaické elektrárny ve společnosti MEATEST Reality spol. s.r.o. (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003250) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace nové FVE a její napojení do elektroinstalace objektu společnosti MEATEST Reality spol. s.r.o.


EU


Projekt VÝVOJ PŘESNÝCH MĚŘICÍCH PROSTŘEDKŮ PRO KALIBRACE A MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0011178) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je vývoj velmi přesných měřidel pro účely následné sériové výroby ve firmě MEATEST.


Projekt VÝVOJ POKROČILÝCH MULTIFUNKČNÍCH KALIBRÁTORŮ (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023858) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vývoj nových typů multifunkčních kalibrátorů určených pro kalibrace elektrických veličin.


EU MPO