Konformita

Níže naleznete aktální certifikáty, obchodní podmínky a další regulatorní informace, vztahující se k produktům a firmě Meatest:

Certifikace


Právní ujednání


Projekty

Projekt VÝVOJ PŘESNÝCH MĚŘICÍCH PROSTŘEDKŮ PRO KALIBRACE A MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0011178) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je vývoj velmi přesných měřidel pro účely následné sériové výroby ve firmě MEATEST.


EU MPO