M641 RTD simulátor

Odporová dekáda speciálně navržená ke kalibraci teplotních i jiných typů odporových snímačů. Přesnost od 0.1°C a zatížitelnost až 5 W.

  • Obsahuje reálné odpory spínané pomocí relé
  • Nastavitelné teplotní stupnice
  • Nulový zbytkový odpor
  • Zatížitelnost 5 W

M641 je programovatelný RTD simulátor s nastavitelným rozsahem odporu od 10 Ω do 300 kΩ. Rozlišení na celém rozsahu činí 0.01°C. Simulátor je tvořen výkonovými odporovými segmenty spínanými pomocí speciálních relé. Je vybaven počítačovým rozhraním a lze jej použít v automatizovaných výrobních linkách a kalibračních pracovištích. Dekáda umožňuje definovat libovolné simulované průběhy pomocí převodní tabulky.

Oblast použití

Vyšší povolená zátěž simulátoru jej předurčuje k náročnějšímu použití v oblasti průmyslu ke kalibracím ohmmetrů a multimetrů a k simulaci odporových snímačů neelektrických veličin. Simulátor se vyrábí v různých variantách. Standardní je stolní provedení. Pro průmyslové aplikace je určen zásuvný modul pro montáž do skříně 19“. Výška modulu je 3HE.

Odpor 10 Ω - 300 kΩ
max. ztrátový výkon 5 W
± 200 ppm / rok
Teplota RTD ± 0.1°C / rok, rozlišení 0.01°C
M641 RTD simulátor vysoká zatížitelnost, 10 Ω - 300 kΩ
M632 Přesná odporová dekáda vysoká přesnost a teplotní stabilita, 1 Ω - 1.2 MΩ
M642 Programovatelná odporová dekáda vysoká zatížitelnost, 0.1 Ω - 20 nebo 22 MΩ
M631 Přesný RTD simulátor vysoká přesnost a teplotní stabilita, 16 Ω - 400 kΩ
RACK M adaptér
RACK M adaptér
Odnímatelný rack adaptér. (3HE)