M631 Přesný RTD simulátor

Odporová dekáda speciálně navržená ke kalibraci teplotních i jiných typů odporových snímačů. Přesnost od 0.01°C a rozlišení 0.001°C v celém rozsahu teplot.

  • Obsahuje reálné odpory spínané pomocí relé
  • Nastavitelné teplotní stupnice
  • Nulový zbytkový odpor
  • Přesnost simulace 0.01°C

M631 je velmi přesný RTD simulátor s rozsahem odporu od 16 Ω do 400 kΩ. Rozlišení simulace teplotních čidel je 0.001 °C. Simulátor je tvořen velmi stabilními odporovými segmenty spínanými pomocí speciálních relé. Je vybaven rozhraním RS232 a lze jej použít v automatizovaných výrobních linkách a kalibračních pracovištích. Vzhledem k použití klasického napájecího transformátoru se přístroj vyznačuje velmi nízkou úrovní rušení. Dekáda umožňuje definovat libovolné simulované průběhy pomocí převodní tabulky. Simulátor lze využít i pro střídavé aplikace. Typická kmitočtová závislost je uvedena v prospektu.

Oblast použití

Vysoká přesnost simulátoru jej předurčuje k použití v oblasti metrologie ke kalibracím a justážím vyhodnocovacích jednotek odporových teploměrů, ale i ohmmetrů a multimetrů. Simulátor se vyrábí v různých variantách. Standardní je stolní provedení. Pro průmyslové aplikace je určen zásuvný modul pro montáž do skříně 19“. Výška modulu je 3HE.

Odpor 16 Ω - 400 kΩ
max. ztrátový výkon 0.25 W
± 20 ppm / rok
Teplota RTD ± 0.01°C / rok, rozlišení 0.001°C
M631 Přesný RTD simulátor vysoká přesnost a teplotní stabilita, 16 Ω - 400 kΩ
M632 Přesná odporová dekáda vysoká přesnost a teplotní stabilita, 1 Ω - 1.2 MΩ
M642 Programovatelná odporová dekáda vysoká zatížitelnost, 0.1 Ω - 20 nebo 22 MΩ
M641 RTD simulátor vysoká zatížitelnost, 10 Ω - 300 kΩ
RACK M adaptér
RACK M adaptér
Odnímatelný rack adaptér. (3HE)