9010 Multifunkční kalibrátor

Multifunkční kalibrátor pro kalibrace nejrůznějších typů elektrických měřidel, včetně multimetrů či wattmetrů s přesností až 0.0035 % na funkci VDC. Řada kalibrátorů 9000 může být navíc rozšířena o možnost kalibrace osciloskopů, testerů izolace, převodníků či zdrojů.

  • Základní přesnost 35 ppm
  • Kalibrace osciloskopů do 400 MHz
  • Power quality functions, voltage from current

Multifunkční kalibrátor 9010 je univerzálním etalonovým zdrojem určeným do kalibračních laboratoří pro kalibrace multimetrů, ampérmetrů, ohmmetrů, wattmetrů, analyzátorů výkonu, elektrických převodníků, testerů izolace, osciloskopů a mnoha dalších. Vysoká zatížitelnost napěťových výstupů (až 50 mA) umožňuje kalibraci analogových měřidel náročných na příkon. Pevně instalované neharmonické tvarové signály umožňují testování údajů měřidel signálem s nenulovým činitelem zkreslení. Na rozdíl od předchozí řady M14x má 9010 posílený výkonový výstup s funkcí duálního napěťového výstupu a také může být na přání vybaven frekvenčním výstupem do 400 MHz, programovatelnou vysokonapěťovou dekádou do 1.5 kV nebo vestavěným procesním multimetrem. Pomocí multimetru lze provádět kontroly převodníků různých typů, regulátorů, a vyhodnocovacích jednotek bez potřeby dalších měřících přístrojů.

Vestavěný multimetr

Interní multimetr dokáže s přesností 0.01 % měřit normalizované signály převodníků a jiných zdrojů napětí, proudu, odporu i frekvence. Externími termočlánkovými nebo odporovými teplotními snímači lze měřit teplotu a podobně lze také externími tenzometrickými čidly měřit tlak nebo sílu a v reálném čase je vyhodnocovat.

Uživatelský komfort

Kalibrátor je vybaven řadou dalších funkcí, které usnadňují jeho využití. Často používané funkce mají pevně přiřazené klávesy s přímým ovládáním. Na displeji se zobrazují aktuální nejistoty výstupní veličiny, limity zatížení, schéma zapojení a mnoho dalších parametrů. Pomocí intuitivního rozhraní lze také zadat relativní odchylku od nastavené hodnoty zvolené veličiny pro snazší výpočet chyby UUT nebo dokonce celý kalibrátor kompletně najustovat bez jakýchkoliv pomocných prostředků.
Kalibrátor je sériově vybaven normalizovanou sběrnicí GPIB a sériovou linkou RS232, umožňujících vzdálené řízení z počítače. Kalibrátor lze bez problémů začlenit do kalibračního systému WinQbase/Caliber a případně i modulem strojového čtení displejů CamOCR.

DC napětí 0 - 1050 V
± 35 ppm / rok
AC napětí 1 mV - 1050 V, 15 Hz - 300 kHz
Sinusové a nesinusové průběhy, harmonické zkreslení
± 250 ppm / rok
DC proud 0 - 20.5 A (s cívkou 140-50 až 1025 A)
± 150 ppm / rok
AC proud 10 uA - 20.5 A, 15 Hz - 10 kHz (s cívkou 140-50 až 1025 A)
Sinusové a nesinusové průběhy, harmonické zkreslení
± 500 ppm / rok
DC výkon a energie 40 uW - 5.74 kW (s cívkou 140-50 až 287 kW)
± 210 ppm / rok
AC výkon a energie 40 uW - 5.74 kW, 15 - 1000 Hz (s cívkou 140-50 až 287 kW)
až 50 harmonických složek, duální napěťový výstup
± 730 ppm / rok
Odpor 0 Ω - 1.1 GΩ, 6½ místné rozlišení
± 15 ppm / rok
Izolační odpor 100 kΩ - 100 GΩ
maximální napětí až 1.5 kV
Kapacita 800 pF - 120 mF, 6½ místné rozlišení
± 0.5 % / rok
Teplota Termočlánky BCDEG2JKMNRST s kompenzací studeného konce
RTD ± 0.03°C / rok
Frekvence 0.1 Hz - 400 MHz
± 2.5 ppm / rok

Procesní multimetr

DC napětí 0 - 12 V
rozlišení mV rozsahu od 10 nV
± 50 ppm / rok
DC proud 0 - 24 mA
± 150 ppm / rok
Odpor 0 Ω - 20 kΩ, 6½ místné rozlišení
± 200 ppm / rok
Teplota Termočlánky BCDEG2JKMNRST
RTD ± 0.08°C / rok
Frekvence 1 Hz - 100 kHz
± 50 ppm / rok
  • download Prospekty
  • download Návody
  • download - SCPI
  • download MET/CAL driver
  • download LabView driver
  • download Python script
  • download Statement of Memory Volatility  
Proudová Cívka 0950
Proudová Cívka 0950
25 a 50 závitů, výstup až 1500 A
více informací
Adaptér 9000-60
Adaptér 9000-60
pro měření odporu a RTD
Adaptér 91
Adaptér 91
 Kompenzátor studeného konce, Pt100