Český Metrologický Institut

Aplikace

ČMI používá širokou škálu speciálních metrologických Meatest přístrojů pro akreditovanou kalibraci měřičů RLC, ohmmetrů, ampérmetrů a mnoha dalších.

Olejový termostat M301 se používá pro teplotní stabilizaci vysoce přesných etalonů odporu. Na pozici pracovních etalonů se díky své vysoké teplotní a frekvenční stabilitě používají impedanční etalony MTE a M530.