MTE Laboratorní etalony impedance

Jednotlivé etalony odporu, kapacity a indukčnosti s přístrojovými svorkami nebo koaxiálními konektory. Určeny ke kalibracím měřidel odporu, odporových rozsahů RLC měřičů, apod.

  • Stabilní etalony navázané na mezinárodní standardy
  • Nízké časové konstanty
  • Nízké templotní koeficienty

Etalony odporu jsou určeny ke kontrolám parametrů měřičů RLC, multimetrů a k zabezpečení metrologické návaznosti měření. Nízká časová konstanta etalonů umožňuje jejich použití v širokém kmitočtovém pásmu. Jednotlivé etalony odporu jsou dodávány s kalibračními daty při stejnosměrném proudu a střídavém proudu při 1 kHz.

Etalony odporu jsou podle požadavku vybaveny buď přístrojovými zlacenými svorkami, vhodnými pro ss použití nebo koaxiálními konektory BNC pro tří- a čtyř-svorkové a čtyřpárové připojení. Etalony odporu hodnot vyšších než 1 MΩ jsou dodávány s izolačními průchodkami.

Odpor 100 mΩ - 10 GΩ, 0 - 20 kHz
± 0.005% / rok
Kapacita 10 pF - 100 uF, 20 Hz - 20 kHz
± 0.02% / rok
Indukčnost 100 mH - 1 kH, 100 Hz - 20 kHz
simulováno pomocí T článku
± 0.05% / rok