M530 RF etalony odporu

Širokopásmové etalony odporu pro kalibrace RCL metrů do 100 MHz.

  • Kmitočtový limit 100 MHz a více
  • Nízká frekvenční závislost

Sada etalonů M530 přestavuje širokopásové RF etalony odporu, použitelné ke kalibracím kmitočtových charakteristik šrokopásových LC metrů a analyzátorů impedance do 100 MHz. Etalony jsou osazeny koaxiálními BNC konektory s roztečí umožňující přímé nasazení na vstupní konektory kontrolovaného měřidla. Odporovými prvky etalonů jsou vysokofrekvenční odporové přesné a stabilní čipy osazené v páskovém vedení.

Sada je doplněna referenčními prvky OPEN a SHORT které jsou určené ke korekci nuly RLC měřidel.

Odpor 10 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω
0 - 100+ MHz