Výkonové zátěže

Programovatelné výkonové zátěže se využívají při testování výstupu zdrojů při jejich vývoji nebo i ve výrobě jako kontrola. Zátěže lze rozdělit  dle principu funkce na elektronické zátěže a odporové zátěže. Základni režím elektronické zátěže je pouze proudový, všechny ostatní jsou simulační a závisí na vnitřní elektronice zátěže. Mezi velké výhody patří možnost pracovat v širokém spektru proudů a hlavní nevýhodou je nemožnost pracovat od 0V. U odporových zátěží je hlavní výhodou možnost spínání od nuly voltů s širokým použitelným frekvenčním spektem. Nevýhodou je možnost pouze simulovat režimy konstantního proudu, napětí a výkonu, které jsou pomalé a méně přesné.

Potřebujete poradit?

Zeptejte se