6330A Modulární programovatelné DC zátěže

Programovatelná rychlá DC elektronická zátěž s rozsahem 0 až 1200W, vstupním napětím 1 až 500V. Dynamická zátěž až 20kHz. Režimy konstantního proudu, napětí a odporu. Měření vstupního napětí a proudu. Zátěž umožňuje rychlé paralelní ovládání více modulů.
Výkon: až 1200W

  • Maximální ztrátový výkon 2x100 W až 1200 W (obsadí 4 kanály) (dle typu)
  • Rozsah vstupního napětí 0 až 80 V nebo 0 - 500 V (dle typu)
  • Dvourozsahový režim pro zvýšení přesnosti pro malé proudy (za cenu zvýšení minimálního napětí)
  • Oproti řadě 6310A vylepšená rychlost, přidány funcke selfdiagnostiky
  • Provoz v paralelním rezimu až 5 mainframů (řada 6310A pouze vrámci jednoho mainframu)
  • Měření V, C, P
  • Režimy CC, CV, CP, CR u vyybraných modulů LED simulace
  • Komunikační rozhraní RS-232 (volitelně USB nebo GPIB)

Programovatelné elektronické zátěže série 6330A tvoří modulový systém až osmi elektronických zátěží osazených do přístrojového rámu se společným ovládáním. Existují dva typy přístrojových rámů. Typ 6332A je určen pro dva zásuvné moduly (max. 4 zátěže), typ 6334A je pro čtyři zásuvné moduly.

Každý modul je z hlediska vstupních svorek nezávislý a umožňuje provoz v režimu konstantního napětí, proudu a odporu. Jeden modul obsahuje jednu nebo dvě elektronické zátěže.

Pro zvýšení ztrátového výkonu je možné zátěže propojovat paralelně v synchronním režimu lze provozovat až 5 mainfraimů paralelně (verze 6310A umožňuje paralizovat moduly pouze v rámci jednoho mainfraimu).

Displej zátěže zobrazuje měřené vstupní napětí a proud. Elektronické zátěže jsou ochráněny před poškozením přepěťovou, nadproudovou, výkonovou a tepelnou ochranou.Programovatelné elektronické zátěže jsou používány k testování zátěžových charakteristik elektronických napájecích zdrojů a ke kontrolám baterií a akumulátorů. Jsou vhodné pro kontrolu statických i dynamických charakteristik zdrojů.

Oproti řadě 6310A umožňuje rychlé paralelní ovládání jednotlivých modulů ve více mainframech, čehož bylo docíleno zvýšením rychlosti vnitřní komunikace a tedy i sníženou reakcí na ovládající signály. Tato vlastnost je výhodná pro automatizované testovací systémy, kde umožňuje zkrácení testovacích časů.

Odkaz na stránky výrobce  link