Caliber – program pro automatizované kalibrace

Program pro automatizované kalibrace měřidel. Výstupem je protokol s naměřenými a vypočtenými hodnotami. Výpočet nejistot dle EA 4/02. Caliber může být doplněn modulem pro kamerové snímání odměrů CamOCR.

  • Automatizované kalibrace přístrojů
  • Dle normy ISO17025 a dalších metrologických standardů
  • Optický odečet odměrů pomocí modulu CamOCR
  • Neomezené vytváření nových procedur a přístrojů

Program Caliber je určen k automatizovaným kalibracím měřidel. Umožňuje interaktivní vytváření nových kalibračních procedur. Pro komunikaci po sběrnici IEEE488 je třeba doplnit do PC GPIB interface od National Instruments.

Modul kamerového snímání

CamOCR je určen pro snímání sedmisegmentových displejů digitálních měřicích přístrojů. Výrazným způsobem zjednodušuje kalibraci přístrojů u kterých chybí možnost přímého připojení k počítači. Displej je snímán kamerou a program převede obraz na číslo, které se použije pro další výpočty. Velmi snadno lze provádět sady opakovaných měření a z nich počítat příslušné nejistoty (nejistota typu A způsobená rozptylem měření). Sestava modulu obsahuje kameru s otočným držákem, který slouží jednak k uchycení kamery k podstavci, jednak umožňuje natáčení kamery v několika směrech a tak optimalizuje světelné podmínky. Programové vybavení zpracovává obrazovou informaci z kamery a převádí ji na číselnou informaci ve tvaru ASCII. Rozpoznání číslic se vyznačuje vysokou spolehlivostí převodu i při zhoršených světelných podmínkách. Kameru je možné připojit k počítači bez jeho vypnutí. Je zcela funkční po zasunutí do portu USB (po instalaci programu). Napájení je zajištěno také z portu USB. Modul nevyžaduje pomocné osvětlení, nicméně při špatných světelných podmínkách může vyhodnocení obrazu trvat déle. Modul kamerového snímání je volitelným doplňkem programu pro automatizované kalibrace Caliber. Samostatné využití není možné.

Kalibrace měřidel

provedená programem Caliber obsahuje podrobně zpracovaný záznam o každém kroku prováděné kalibrace s vyhodnocením výsledků a nejistot dle EA 4/02. Program Caliber může být používán samostatně nebo jako programový modul databázového prostředí WinQbase. Jednotlivé kroky kalibrace je možné provádět v libovolném pořadí. Připojené přístroje jsou ovládány po sběrnici RS232 nebo GPIB. Sedmisegmentové displeje je možné snímat kamerou (modul CamOcr). K dispozici je také "průvodce" pro vytváření a "ladění" kalibračních procedur. Lze provádět zkrácené kalibrační procedury vynecháním některých funkcí nebo rozsahů.

Propojení evidence a kalibrace

Program umožňuje propojení s databázovým programem WinQbase. Jednotlivé záznamy jsou zde vedeny formou programových evidenčních karet. Evidenční karta obsahuje takové údaje jako jsou číslo evidenčního listu, datum založení listu, typ měřidla, výrobce, výrobní a evidenční číslo, datum uvedení do provozu, vyřazení z provozu, datum poslední kalibrace s výsledkem kalibrace a datum nejbližší následující kalibrace, údaje o majiteli měřidla s uvedením adresy, oborové zařazení měřidla, metrologické zatřídění měřidla, označení metodiky kalibrace, údaje o opravách měřidla, údaje o již vystavených kalibračních listech a výsledcích kalibrace. Barevně je vyznačena platnost kalibrace měřidla. Údaje vložené do databáze jsou ochráněny proti přepisu a jsou zapisovány duplicitně. Archivace je možná na diskety, páskové jednotky, přenosné disky apod. Pokud dojde ke změně údaje, je původní záznam archivován. Vstup do databáze je povolen pouze po zadání hesla. Databáze si průběžně vede informace o tom, kdo a kdy s ní pracoval. Každý nový záznam, případně změna záznamu obsahuje i jméno toho, kdo záznam vytvořil, případně změnu provedl.

Modul kamerového snímání CamOCR
Modul kamerového snímání CamOCR
pro automatizované snímání displejů kalibrovaných měřidel
více informací
Monitor laboratorních podmínek THV
Monitor laboratorních podmínek THV
měří vlhkost a teplotu pro tisk kalibračních reportů ve WinQbase
více informací
Převodník RS232
Převodník RS232
Generický převodník RS232-USB, 1.8m
Kabel GPIB
Kabel GPIB
IEEE488-IEEE488, 2m
Převodník GPIB
Převodník GPIB
Převodník IEEE488-USB od National Instruments, 2m