CamOCR Modul kamerového snímání

Modul kamery pro automatizované snímání displejů kalibrovaných měřidel a jejich zpracování v programu Caliber.

  • Automatizovaná kalibrace přístrojů bez sběrnice
  • Pro sedmisegmentové displeje se 3 - 8 digity
  • Odměry lze vizuálně ověřit přímo v Caliberu

Modul kamerového snímání rozšiřuje možnosti automatizovaných kalibračních systémů MEATEST. Je určen pro snímání sedmisegmentových displejů digitálních měřicích přístrojů. Výrazným způsobem zjednodušuje kalibraci přístrojů u kterých chybí možnost přímého připojení k počítači. Displej je snímán kamerou a program převede obraz na číslo, které se použije pro další výpočty. Velmi snadno lze provádět sady opakovaných měření a z nich počítat příslušné nejistoty (nejistota typu A způsobená rozptylem měření). Sestava modulu obsahuje kameru s otočným držákem, který slouží jednak k uchycení kamery k podstavci, jednak umožňuje natáčení kamery v několika směrech a tak optimalizuje světelné podmínky. Programové vybavení zpracovává obrazovou informaci z kamery a převádí ji na číselnou informaci ve tvaru ASCII. Rozpoznání číslic se vyznačuje vysokou spolehlivostí převodu i při zhoršených světelných podmínkách.
Kameru je možné připojit k počítači bez jeho vypnutí. Je zcela funkční po zasunutí do portu USB (po instalaci programu). Napájení je zajištěno také z portu USB. Modul nevyžaduje pomocné osvětlení, nicméně při špatných světelných podmínkách může vyhodnocení obrazu trvat déle.

Modul kamerového snímání je volitelným doplňkem programu pro automatizované kalibrace Caliber. Samostané využití není možné.