WinQbase - program pro evidenci měřidel

Balík programů pro evidenci měřidel. Lze propojit s kalibračním programem Caliber. Určeno pro kalibrační laboratoře.

  • Databáze měřidel a kalibrací
  • Automatické zálohování, logování, ochrana dat heslem
  • Upozornění na končící platnost kalibrací

Programové prostředí WinQbase je určeno k vedení evidence různých typů měřidel formou evidenčních listů. Ke každému evidenčnímu listu uchovává i všechny provedené kalibrace. Vlastní kalibrace je možné provádět pomocí programu Caliber.

Evidence měřidel

Je vedena formou programových evidenčních karet. Evidenční karta obsahuje takové údaje jako jsou číslo evidenčního listu, datum založení listu, typ měřidla, výrobce, výrobní a evidenční číslo, datum uvedení do provozu, vyřazení z provozu, datum poslední kalibrace s výsledkem kalibrace a datum nejbližší následující kalibrace, údaje o majiteli měřidla s uvedením adresy, oborové zařazení měřidla, metrologické zatřídění měřidla, označení metodiky kalibrace, údaje o opravách měřidla, údaje o již vystavených kalibračních listech a výsledcích kalibrace. Barevně je vyznačena platnost kalibrace měřidla. Údaje vložené do databáze jsou ochráněny proti přepisu a jsou zapisovány duplicitně. Archivace dat je možná na externí uložiště. Pokud dojde ke změně údaje, je původní záznam archivován. Vstup do databáze je povolen pouze po zadání hesla. Databáze si průběžně vede informace o tom, kdo a kdy s ní pracoval. Každý nový záznam, případně změna záznamu obsahuje i jméno toho, kdo záznam vytvořil, případně změnu provedl.

Evidence kalibrací

Obsahuje záznam o každé prováděné kalibraci s vyhodnocením výsledku. Uživatel má dokonalý přehled o platnosti kalibrace libovolného měřidla podniku. Program umožňuje např. vytisknout seznam měřidel u kterých končí platnost kalibrace v průběhu několika měsíců spolu se jmény jejich vlastníků. Systém v souladu s požadavky konfirmační normy neumožňuje mazat kalibrační záznamy, umožňuje pouze jejich přepis při současném uložení původního záznamu. Vždy je však zapsáno kdo a kdy změnu provedl.

Propojení evidence a kalibrace

Významným rysem systému WinQbase je propojení databázové evidence měřidel se skutečným fyzickým provedením kalibrace měřidla a jejím uložení do databáze. Pro provádění kalibrací, vyhodnocování nejistot a zpracování výsledků je určen samostatný program Caliber. Základem systému je počítač vhodné konfigurace s tiskárnou, který je osazen kartou pro ovládání kalibračních přístrojů a kalibrovaných měřidel. Ovládání se děje zpravidla po normalizované sběrnici GPIB, RS232 nebo USB.

Monitor laboratorních podmínek THV
Monitor laboratorních podmínek THV
měří vlhkost a teplotu pro tisk kalibračních reportů ve WinQbase
více informací
Kabel RS232
Kabel RS232
kolík-zdířka, 2m
Převodník RS232
Převodník RS232
Generický převodník RS232-USB, 1.8m
Kabel GPIB
Kabel GPIB
IEEE488-IEEE488, 2m
Převodník GPIB
Převodník GPIB
Převodník IEEE488-USB od National Instruments, 2m