Vysoce přesný inkrementální snímač dráhy 8738

Velmi přesný inkrementální snímač dráhy. Rozsah 0... 2 mm až 0 ... 100. Rozlišení: 0,5 µm

  • Měřící rozsahy 0...2 mm až 0...100mm
  • Rozlišitelnost 0.5 µm
  • Integrovaná vratná pružina
  • Digitální výstup A/B/Z
  • Krytí snímače IP64

Snímače řady 8738 jsou vhodné pro měření posunutí a jiných mechanických veličin (tah, tlak, moment, mechanické napětí, vibrace) po převodu na posunutí.

Díky integrované vratné pružině a možnosti výsuvu nebo stlačení pomocí tlaku/vakua je možné snímače využít pro vícebodové automatizované měření. Vysoká přesnost měření a minimální vliv teploty na přesnost měření předurčují tento snímač pro aplikace, kde je kladen důraz spolehlivost a přesnost měření.

Standardizovaný digitální výstup, nízké napájecí napětí 5 V a malá spotřeba cca. 1.8 W zaručují snadnou implementaci do řídících systémů.

Odkaz na stránky výrobce  link