Smart Resistor

Inteligentní kombinovaný etalon osmi odporů v rozsahu 0.1 Ω až 10 MΩ v hermetickém zapouzdření. Roční stabilita < 5ppm.

  • Rozsah odporu 1 Ω - 1 MΩ
  • Přesnost etalonu 3 ppm
  • Teplotní koeficient (v rozmezí 18 až 28 °C ) α 1.10-6, β 5.10-7
  • Napěťový koeficient 0.1 ppm
  • Roční stabilita 5 ppm (typ.)
  • Max. povolený výkon 100 mW

Smart Resistor je kombinovaný etalon odporu s rozsahem 1 Ω až 1 MΩ. Obsahuje integrované základní prvky:

  • Sadu etalonů odporu nejvyšší přesnosti dekadických jmenovitých hodnot
  • Termostat stabilizující teplotu odporových segmentů
  • Procesor a paměti obsahující metrologická data etalonů přepínač pozic (scanner)


Základem přístroje je sada osmi přesných etalonů odporu hermeticky zapouzdřených v transportním pouzdru. Sedm etalonů je dekadických hodnot 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M Ω, osmý etalon má uživatelem zvolenou pevnou hodnotu. Hermetické zapouzdření umožňuje eliminovat vliv tlaku a vlhkosti na stabilitu etalonů, teplotní termostat redukuje vliv okolní teploty na hodnotu odporu.
Vetavěná inteligentní elektonika obsahuje metrologická data etalonů jako jsou kalibrační hodnota, teplotní koeficient, zátěžový koeficient, kmitočtovou závislost, časový drift hodnoty odporu. Dokáže na základě známé historie a reálného času predikovat hodnotu odporu do budoucna. Procesor obsahuje rovněž kalkulátor nejistoty, který na základě známých údajů o etalonu vypočte rozšířenou nejistotu kalibračního údaje odporu.
Smart Resistor obsahuje precizní analogový přepínač DataProof, pomocí kterého lze na svorky na čelním panelu přepnout libovolné dva etalony odporu a vytvářet tak poměrová zapojení pro dekadické převody odporu.
Etalon odporu obsahuje standardně rozhraní IEEE488. Je dodáván v transportním kufříku.

Odkaz na stránky výrobce  link