Napínací zařízení

Napínací zařízení pro kontrolu výroby a zajištění kvality v provozech na výrobu kabeláže.

  • 4 vodičové propojení s měřícím objektem
  • vhodné pro rozličné průměry měřených objektů

Při výrobě drátů, kolejnic, kabelů a úsekových vodičů musí být sledován měrný elektrický odpor, aby odpovídal předepsaným hodnotám. Napínací zařízení ve spojení s Resistomaty jsou používána ve výrobě kabeláže pro kontrolu výroby a zajištění kvality. Většina materiálů použitých ve výrobě kabelů má vysoký teplotní součinitel elektrického odporu (měď 3.93 ‰/K, mosaz 1.5 ‰/K). Modely 2382 jsou pro tyto případy vybaveny vodní lázní pro kontrolu a úpravu teploty. Všechna napínací zařízení jsou vybavena čtyřsvorkovým připojením (2m), které eliminuje odpor kontaktu a odpor připojovacích vodičů.