Měřič RLC 11022/11025

Univerzální RLC měřič s dobrou přesností při nízké pořizovací ceně. Měřící kmitočet 100 Hz až 100 kHz.
Nejlepší přesnost: 0.1%

  • Testovací frekvence 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 50 kHz, 100 kHz 
  • Přesnost nastavené frekvence 0,01 %
  • Testovací napětí 10 mV až 1 V s krokem 10 mV s přesností 10 %
  • Primární parametr R, L, C, ǀZǀ
  • Sekundární parametr Q, D, ESR (střídavý odpor akumulátorů), Xs, Θ
  • Rozšíření verze 11025 DCR4, N, Turns ratio, L2, DCR2
  • Základní přesnost 0,1 %
  • Komunikační rozhraní GPIB a Handler (volitelně RS-232)

Typy 11022/11025 jsou měřiče parametrů součástek se základní přesností 0.1%. Jsou navrženy především ke kontrolám součástek u jejich výrobců a ke vstupním kontrolám elektronického materiálu. Přístoji lze měřit parametry pasivních součástek, transformátory a nízkofrekvenční cívky. Přístroj má výbornou rozlišitelnost 0.01 mOhm a stabilitu údaje i při měření malých hodnot imedancí.

Je vhodný ke kontrolám kapacity a ESR elektrolytických kondenzátorů a nízkoindukčních tlumivek. Typ 11025 obsahuje i funkci měření DCR, poměru závitů transformátorů a jejich vzájemné indukčnosti. K měření transformátorů lze přiobjednat kabelový adaptér, uzpůsobený ke snadnému připojení transformátorů. Přístroje mají třídicí funkci (binning).

Díky měřícímu kitu A110242 je možné měřit střídavý odpor akumulátorů, který lze spolehlivě využít pro kontrolu stavu akumulátorů. Odpor akumulátorů je závislý nejen na teplotě, ale i na aktuálním nabití, proto při měření musí být dodržena testovací metodika. Bez tohoto kitu není možné akumulátory měřit a po připojení akumulátoru dojde k poškození přístroje.

Typy 11022/11025 představují cenově přijatelnou a výkonnou kombinaci přesného RLC měřiče a rychlého testovacího zařízení pro nasazení v automatizovaných výrobních linkách.

Odkaz na stránky výrobce  link