M550 Kalibrátor impedance

Kalibrátor impedance M550 je přístroj určený ke kalibraci a nastavování měřičů RLC v kmitočtovém pásmu do 1 MHz.. Obsahuje banky odporových, kapacitních a induktivních etalonů diskretních dekadických hodnot.

  • Automatizovaná kalibrace RCL metrů
  • Čtyřpárové čtyřsvorkové a dvousvorkové připojení
  • Kalibrační data v rozsahu 20 Hz až 1 MHz

Kalibrátor impedance M550 je přístroj určený ke kalibraci a nastavování měřičů RLC. Pro vyloučení vlivu přívodních kabelů a vlastního pozadí kontrolovaného měřiče RLC je kalibrátor vybaven referenčními polohami svorek nakrátko "SHORT" a naprázdno "OPEN". Kalibrátor M-550 lze připojit ke kontrolovanému měřiči koaxiálně čtyřpárově nebo čtyřsvorkově a dvousvorkově. Plošný displej LCD umožňuje zobrazit všechny potřebné informace o nastavení kalibrátoru. Kalibrační data jsou uchována v interní paměti, včetně historie a jejich přepis při rekalibraci se provádí přímo z klávesnice přístroje. Všechny funkce přístroje lze ovládat po sběrnici GPIB nebo RS-232.

Odpor 100 mΩ - 100 MΩ, 20 Hz - 1 MHz
± 0.02 % / rok
Kapacita 10 pF - 100 uF, 20 Hz - 1 MHz
± 0.05 % / rok
Indukčnost 10 uH - 10 H, 20 Hz - 1 MHz
simulováno pomocí T článku
± 0.1 % / rok

Měřidlo vstupního signálu

AC napětí 0.2 - 10 Vrms
± 2 % / rok
AC proud 1 nA - 500 mA
± 2 % / rok
Frekvence 10 Hz - 100 kHz
± 100 ppm / rok