M505D Procesní kalibrátor

Kalibrátor-multimetr generující proud 0-22 mA v módu zdroje nebo proudové nory a napětí do 25 VDC. Současně umožňuje měřit externí napětí ±200 VDC a proud do ±100 mA a zaznamenávat odměry do paměti. Odměry lze následně stáhnout a analyzovat v přiloženém PC programu.

  • Ruční kalibrátor a multimetr v jednom
  • Vzorkovací frekvence 1 ms
  • Vestavěný datalogger, analytický software

Kalibrátor-multimetr generující proud 0-22 mA v módu zdroje nebo proudové nory a napětí do 25 VDC. Současně umožňuje měřit externí napětí v rozsazích ±2 V, ±20 V a ±200 VDC (pevné nebo automatické přepínání rozsahů) a externí proud do ±100 mA a zobrazit tyto údaje na displeji.

K dalším funkcím kalibrátoru M505D patří generování mV-signálů, termoelektrického napětí příslušných termočlánků na základě normy DIN, elektrického odporu odporových snímačů teploty a samotného elektrického odporu. mV-signály od 0-27 mV nebo 0-540 mV ke kalibraci DMS-zesilovačů, měřících řetězců atd.

Termočlánky - umožňuje simulovat J, K, N, R, S, T, B, E. Požadovanou teplotu lze nastavit přímou volbou z klávesnice a zobrazit jí na displeji. Vliv okolní teploty lze kompenzovat na základě jejího měření. Kompenzaci studeného konce lze kdykoliv vypnout. RTD- Odporový snímač teploty může být simulován dle normy DIN. Hodnotu odpovídající teploty lze nastavit z číselné klávesnice a zobrazit na displeji přístroje.

Elektrický odpor – simulace do 3 kΩ. Hodnotu elektrického odporu lze nastavit z číselné klávesnice a zobrazit na displeji přístroje.

Grafy a uchování naměřených hodnot patří ke standardní funkci přístroje. Naměřené hodnoty dle potřeby je možno kontinuálně jako graf zobrazovat na displeji. Navíc je k dispozici 8 paměťových míst pro zaznamenání rychle se měnících průběhů – přechodových dějů. Mohou být zobrazeny selektivně nebo jako graf na displeji přístroje. Kalibrační hodnoty a skutečné hodnoty měřené multimetrem mohou být uchována v tabulce společně s datumem a časem. Prostřednictvím USB portu a programu je lze přenést do PC a dále s nimi pracovat.

DC napětí 0 - 25 V
mV rozsahy 27 a 540 mV
± 0.1 % / rok
DC proud 0 - 22 mA
± 0.1 % / rok
Odpor 45 Ω - 3 kΩ, rozlišení 10 mΩ
± 0.1 % / rok
Teplota Termočlánky BEJKNRST s kompenzací studeného konce
RTD ± 0.5°C / rok

Procesní multimetr

DC napětí 0 - 200 V
rozlišení mV rozsahu od 100 nV
± 0.1 % / rok
DC proud 0 - 100 mA
± 0.1 % / rok
M505D Procesní kalibrátor Plná verze s dataloggerem a PC softwarem
M505 Procesní kalibrátor Základní verze