M194 Vysokoohmová odporová dekáda

Odporová dekáda s rozsahem nastavení 10 kΩ až 100 GΩ a maximálním pracovním napětím 6 kVdc. Dekáda je určena ke kalibracím megaohmmetrů, měřičů izolace, revizních přístrojů, HIPOT testerů apod.

  • 10.00 kΩ do 100.0 GΩ, funkce zkratu
  • Hot-switching v celém rozsahu do 6 kVdc
  • Vestavěný monitorovací kilovoltmetr

M194 je programovatelná dekáda osazená vysokonapěťovými odporovými segmenty spínanými pomocí VN relé v kombinovaném serioparalelním uspořádání. Celkovým rozsahem odporu do 100 GΩ s povoleným pracovním napětím do 6 kVdc pokrývá požadavky na kalibrace velké většiny testerů izolace, megaohmmetrů a teraohmmetrů, testrů HIPOT. Programovatelná odporová dekáda umožňuje manuální i automatizované kalibrace.

Základní parametry

Základní funkcí M194 je programovatelná vysokoohmová odporová dekáda doplněná o elektronické obvody umožňující měření a kalibraci stejnosměrného zkušebního napětí generovaného kalibrovaným měřidlem a kontrolu jeho zkratového proudu. Odporová dekáda má celkový rozsah nastavení od 10 kΩ do 100 GΩ s 4 místným rozlišením a s přesností 0.1 % až 1 %. V rozsahu pracovních napětí umožňuje přepínání hodnoty odporu pod napětím (tzv. hot switch).

Uživatelský komfort

Kalibrátor lze použít v manuálním režimu ovládáním z klávesnice na čelním panelu nebo v režimu dálkového ovládání s použitím sběrnice RS232 nebo GPIB. Dekáda je plně rekalibrovatelná, tj. umožňuje dostavení vlastní přesnosti jen pomocí uživatelského rozhraní z klávesnice na čelním panelu. Kalibrátor lze snadno použít pro automatizované kalibrace s využitím kalibračního SW Meatest Caliber.

DC odpor 10 kΩ - 100 GΩ, 6.3 kV max.
± 0.1% / rok

Měřidlo vstupního signálu

DC napětí 50 V - 6.3 kV
± 0.5% / rok
DC proud 0 - 10 mA
± 0.2% / rok
RACK M adaptér
RACK M adaptér
Odnímatelný rack adaptér. (3HE)