[Obsolete] M142 Multifunkční kalibrátor

M142 byla nahrazena 9010+ Multifunkční kalibrátor | Meatest. 

Multifunkční kalibrátor elektrických veličin, určený ke kalibracím a justážím měřidel. Rozsah proudu až 30 A.

  • Základní přesnost 10 ppm
  • 30 A rozsah, široká škála funkcí
  • Vestavěný multimetr

Multifunkční kalibrátor M142 je vícefunkční kalibrátor elektrických veličin, určený především jako etalonové měřidlo do kalibračních laboratoří a jako prostředek pro přesné justáže měřidel elektrických veličin. Lze jej použít ke kalibracím měřidel z oblasti napětí, proudu, výkonu, odporu, kapacity a kmitočtu a teplot. Základní přesnost DC napětí 10ppm umožňuje přímo kalibrovat multimetry s rozlišením 61/2 digitu. Kalibrátor se vyznačuje rozšířeným rozsahem AC/DC proudu do 30 A a odporu do 1000 MΩ. Je vybaven vestavěným multimetrem s možností simultánního provozu. Lze jím provádět kontroly převodníků různých typů, regulátorů, a vyhodnocovacích jednotek bez potřeby dalších měřících přístrojů.

Základní parametry

Základními funkcemi kalibrátoru jsou generování kalibrovaného stejnosměrného a střídavého napětí s rozsahem od 0 do 1000 V a stejnosměrného a střídavého proudu s rozsahem od 0 mA do 30 A (při použití 50-ti závitové cívky do 1500 A). Kalibrátor je vybaven funkcí generování periodického neharmonického signálu s definovaným činitelem tvaru. Tím umožňuje provádět zejména kontroly multimetrů z hlediska přesnosti při měření zkreslených střídavých průběhů. Další funkcí kalibrátoru je simulace odporu a kapacity. Kalibrátorem lze simulovat odpor v rozsahu 0 Ω až 1000 MΩ a kapacitu od 1 nF do 100 mF s přesností potřebnou ke kalibracím běžných multimetrů. Odpor lze používat i při střídavých signálech do kmitočtu 1 kHz. Kmitočtová funkce kalibrátoru umožňuje generovat obdélníkový signál s nastavitelnou a kalibrovanou střídou a amplitudou v rozsahu 1 mV až 10 V ve frekvenčním pásmu do 10 kHz a obdélníkový signál do 20 MHz s velmi strmou náběžnou hranou. Kmitočtové funkce lze použít jak ke kalibracím odpovídajících kmitočtových rozsahů multimetrů, tak i ke kalibracím vstupních citlivostí a časových základen osciloskopů. Pro kalibrace stejnosměrných a střídavých jednofázových wattmetrů a elektroměrů je určen wattmetrický režim. Napětí lze nastavit do 240 V a proud do 20 A s účiníkem v rozsahu -1 až +1 a rozlišitelností 1 % v kmitočtovém pásmu 20 Hz až 400 Hz. Zatížitelnost napěťového výstupu 30 mA dovoluje kalibrovat i ručkové wattmetry. Pro oblast kalibrace měřičů tepla a vyhodnocovacích teplotních jednotek je určena funkce simulace teplotních snímačů. Kalibrátor umožňuje simulovat všechny běžné platinové a niklové odporové snímače a termočlánkové snímače typu R, S, B, J, T, E, K, N. Kompenzace studeného konce termočlánků se provádí zadáním jeho teploty z klávesnice kalibrátoru. Přesnost simulovaných odporových snímačů se pohybuje v závislosti na hodnotě a typu v rozmezí 0.04 °C až 0.5 °C, u termočlánků od 0.4°C do 4.3°C.

Vestavěný multimetr

Interní multimetr se základními rozsahy 20 mA a 10 V umožňuje s přesností 0.01 % měřit normalizované signály převodníků, externími termočlánkovými nebo odporovými teplotními snímači měřit teplotu.

Uživatelský komfort

Kalibrátor je vybaven řadou dalších funkcí, které usnadňují jeho využití. Mezi ně patří možnost zadávání relativních odchylek od nastavené hodnoty zvolené veličiny, zobrazení aktuální nejistoty výstupní veličiny, kalibrační a testovací procedury a další. Koncepce ovládání kalibrátoru a indikace jeho stavu využívá plošného luminiscenčního displeje, na kterém jsou soustředěny všechny potřebné informace. Ovládání se provádí systémem vyvolávání a volby z nabídek. Často používané funkce mají navíc pevně přiřazené klávesy s přímým ovládáním. Kalibrátor je sériově vybaven normalizovanou sběrnicí GPIB a sériovou linkou RS-232, umožňujících řízení z osobního počítače. Kalibrátor je součástí kalibračních systémů MEATEST s programovým prostředím WinQbase/CALIBER.

DC napětí 0 - 1000 V
± 10 ppm / rok
AC napětí 1 mV - 1000 V, 20 Hz - 100 kHz
Sinusové a nesinusové průběhy
± 180 ppm / rok
DC proud 0 - 30 A (s cívkou 140-50 až 1500 A)
± 100 ppm / rok
AC proud 1 uA - 30 A, 20 Hz - 10 kHz (s cívkou 140-50 až 1500 A)
Sinusové a nesinusové průběhy
± 500 ppm / rok
DC výkon a energie 0.4 mW - 4.8 kW (s cívkou 140-50 až 240 kW)
1.1 - 1999 sek
± 510 ppm / rok
AC výkon a energie 0.4 mW - 4.8 kW (s cívkou 140-50 až 240 kW)
1.1 - 1999 sek, účiník -1 až 1
± 635 ppm / rok
Odpor 0 Ω - 1 GΩ, 4½ místné rozlišení
± 100 ppm / rok
Kapacita 700 pF - 100 uF, 4½ místné rozlišení
± 0.5 % / rok
Teplota Termočlánky BEJKNRST s kompenzací studeného konce
RTD ± 0.07°C / rok
Frekvence 0.1 Hz - 20 MHz
± 50 ppm / rok

Procesní multimetr

DC napětí 0 - 20 V
rozlišení mV rozsahu od 100 nV
± 100 ppm / rok
DC proud 0 - 25 mA
± 150 ppm / rok
Odpor 0 Ω - 2.5 kΩ, 4½ místné rozlišení
± 200 ppm / rok
Teplota Termočlánky BEJKNRST
RTD ± 0.1°C / rok
Frekvence 1 Hz - 15 kHz
± 50 ppm / rok
[Obsolete] M142 Multifunkční kalibrátor Plná verze, rozšířená o funkce výkonu, energie, odporu, kapacity, RTD a kmitočtu s vestavěným multimetrem.
[Obsolete] M142i Multifunkční kalibrátor Základní verze s funkcemi napětí, proudu a termočlánků.
Adaptér 140-01
Adaptér 140-01
Podložka s kabelovým adaptérem a teploměrem pro kalibraci ručních multimetrů
Proudová cívka 140-50
Proudová cívka 140-50
25 a 50 závitů, výstup až 1500 A
více informací
Adaptér 40
Adaptér 40
pro měření DC napětí a proudu
Adaptér 60
Adaptér 60
pro měření odporu
Adaptér 70
Adaptér 70
pro odporový výstup
Adaptér 80
Adaptér 80
pro měření mVDC a termočlánků
Adaptér 90
Adaptér 90
Teplotní snímač Pt100
Adaptér 100
Adaptér 100
Sada 2 ks přechodek výstupních svorek na ¾"
Adaptér 110
Adaptér 110
fixní bočník funkce Voltage from Current, 10Ω