Laboratorní tera-ohmmetr Resistomat 2408

Digitální teraohmmetr s rozsahem měření do 100 TΩ a s testovacím napětím do 1000 V. Digitální teraohmmetr

  • Měřicí rozsahy od 1kΩ do 100 TΩ
  • Měřící napětí 1 až 1 000 VDC, volně volitelné
  • Přesnost měření napětí s rozsahy 100 V, 1 kV
  • přesnost 1 % z rozsahu +-1.5 V (pro 100 V) +-2 V (pro 1 kV)
  • Přesnost měření od 0.5 % do 10 % v závislosti na rozsahu
  • LCD displej s nastavitelným kontrastem,5 digitů
  • 4-svorkové připojení (R+, R-, stínění, zem)
  • Měřicí proud 0.1 pA - 1 mA
  • Napájecí napětí 85 až 265 VAC

Resistomat 2408 byl navržen k měření velmi vysokých stejnosměrných odporů. Měřicí napětí lze vybrat v rozsahu od 1 V do 1000 V. Celkový měřicí rozsah činí 1 kΩ  až 100 TΩ . Teraohmmetr lze rovněž použít k měření velmi malých proudů od 0.1 pA do 1 mA.

Teraohmmetr je vybaven sériovým rozhraním RS232 a na volitelně může být dodán s rozhraním GPIB.

K přístroji lze objednat kalibrační odpory dekadických jmenovitých hodnot od 1 MΩ do 1014 Ω . Třída přesnosti etalonů odporu je 1 % do 1011 Ω, 5% do 1013 Ω a 10 % pro hodnotu 1014 Ω .

Odkaz na stránky výrobce  link

Měřící kabel 2408-Z002
Měřící kabel 2408-Z002
Odstíněný kabel s měřícími svorkami