9110 ForceMaster (ekonomická verze)

Vhodný pro kontrolu procesů pro které je charakteristická definovaná závislost dvou měřených veličin. Taková závislost existuje například mezi lisovací silou a dráhou hlavice při lisování.

  • Přesnost:1 % pro tenzometry a potenciometrické snímače dráhy
  • Displej dvouřádkový znakový
  • Rychlost vzorkování: max. 10 kHz
  • Rozhraní: RS-232, USB, PLC (volitelně)
  • Volitelně: možnost záznamu operací na externí USB
  • Krytí IP20

ForceMaster je přístroj určený pro analýzu a řízení technologických procesů při kterých jsou definovány závislosti mezi dvěma měřenými veličinami. Při lisování dokáže měřit závislost síly na dráze, při šroubování závislost kroutícího momentu na úhlu natočení. Široké uplatnění najde při kontrole spojování, nýtování apod. Přístroj umožňuje měření a zobrazení následujících funkcí y = f(x), y = f(t) kde x,y jsou vstupní veličiny jednotlivých kanálů a t je čas.

Přístroj neobsahuje více měřících programů jako dražší verze.

Nastavení jednotlivých tolerančních polí ( "okének" ) a tolerančních přímek, kterými musí změřený graf procházet v daném směru slouží především pro rychlou sériovou kontrolu výrobků. Komfort obsluhy zvyšuje akustická a vizuální indikace zabudována v těle přístroje, možnost statistického vyhodnocení naměřených výsledků, jednoduchá kalibrace měřících kanálů, řízení technologického procesu v reálném čase, možnost připojení k PC a mnoho dalších funkcí.

Volitelně je možné přístroj vybavit konektorem pro připojení USB Flash disku (ze zadní části), na který dochází k automatickému ukládání změřených křivek pro potřeby statistiky nebo kontroly kvality.

Odkaz na stránky výrobce  

link