9307 Digiforce

Vhodný pro kontrolu procesů pro které je charakteristická definovaná závislost dvou měřených veličin. Přístroj umožňuje měření dvojice průběhů se shodnou osou X. DIGIFORCE umožňuje připojení snímačů teploty, tlaku, síly, posuvu, kroutícího momentu, úhlu otočení, aj. Komunikace probíhá po Ethernetu, RS-232. Procesní nastavení je možné provádět přes USB.

  • Přesnost: 0.05 % pro tenzometry a napěťové vstupy
  • Displej: barevny TFT 5,7" (640x480)
  • Rychlost vzorkování: 10 kHz (inteligentni ukládání vzorků)
  • Rozhraní: RS-232, Ethernet, PLC, USB(servisní), ProfiBus (volitelně)
  • Volitelně: měření odporu, vstup piezosnímačů
  • Krytí IP65 (přední panel)

DIGIFORCE 9307 je přístroj určený pro analýzu a řízení technologických procesů při kterých jsou definovány závislosti mezi dvěma měřenými veličinami. Oproti 9306 a 9310 má možnost nezávisle měřit dvojici průběhů se shodnou osou X. Při lisování dokáže měřit závislost síly na dráze, při šroubování závislost kroutícího momentu na úhlu natočení. Široké uplatnění najde při kontrole spojování, nýtování apod.

V 32 nebo 128 měřicích programech lze uchovat nastavení celého přístroje s různými snímači mechanických veličin. Po vyvolání příslušného programu může přístroj měřit např. tuhost pružiny, hysterezi mechanického spínače, závislost kroutícího momentu a úhlu natočení atd.
Digiforce obsahuje inteligentní vzorkování měřených veličin (kombinací Δt, ΔX, ΔY). Kontrola správného průběhu probíhá pomocí tolerančních polí („okének“) a nově i matematických funkcí. Komfort obsluhy zvyšuje barevný LCD (5,7“, 640x480), přehledné menu, možnost statistického vyhodnocení naměřených výsledků, jednoduchá kalibrace měřících kanálů, řízení technologického procesu v reálném čase, pinově kompatibilní výstup na PLC s 9306 s možností konfigurace pinů, možnost připojení s PC přes USB a mnoho dalších funkcí.

Odkaz na stránky výrobce  link