DC/DC snímač dráhy 87240

Vhodný pro přímé měření malých mechanických posuvů. Rozsah 0... ±1,27 mm až 0 ... ±76,20  mm. Volné táhlo se závitem a měřicí zesilovač.

  • Měřící rozsahy 0 ... ±1.27 mm až 0...±76.20;mm
  • Nelinearita 0.5 % z rozsahu
  • Volně uložené táhlo
  • Analogový výstup
  • Použitelné pro hydraulické kapaliny až do 3 bar
  • Krytí snímače IP64

Snímače řady 87240 jsou vhodné pro měření posunutí a jiných mechanických veličin (tah, tlak, moment, mechanické napětí, vibrace) po převodu na posunutí.

Díky volně uloženému táhlu se závitem je možné využít snímač tam, kde je nutné v době servisu nebo údržby nutná snadná demontovatelnost. 

Odkaz na stránky výrobce  link