9311 Digiforce

Vhodný pro kontrolu procesů pro které je charakteristická definovaná závislost dvou měřených veličin. Taková závislost existuje například mezi lisovací silou a dráhou hlavice při lisování. DIGIFORCE umožňuje připojení snímačů tlaku, síly, posuvu, kroutícího momentu, úhlu otočení, aj.

  • Přesnost: 0.2 % pro tenzometry, potenciometry a pro napěťové vstupy
  • Displej: dotykový 3.5" (320x240)
  • Rychlost vzorkování:10 kHz (volitelně Δt(min. 0.2 ms), Δy, Δx)
  • Rozhraní: USB, Ethernet, PLC,ProfiBus (volitelně), Profinet (volitelně)
  • Volitelně: vstup piezosnímačů (nahrazuje tenzometry a napěťový vstup Y)
  • Krytí IP65 (přední panel)

DIGIFORCE 9311 je přístroj určený pro analýzu a řízení technologických procesů při kterých jsou definovány závislosti mezi dvěma měřenými veličinami. Při lisování dokáže měřit závislost síly na dráze nebo času. Široké uplatnění najde při kontrole spojování, nýtování apod. Přístroj umožňuje měření a zobrazení následujících funkcí y = f(x), y = f(x,t), y = f(t) kde x,y jsou vstupní veličiny jednotlivých kanálů a t je čas. V 16 měřicích programech lze uchovat nastavení celého přístroje s různými snímači mechanických veličin. Po vyvolání příslušného programu může přístroj měřit např. tuhost pružiny, hysterezi mechanického spínače, závislost atd. Nastavení jednotlivých tolerančních polí ( "okének" ), kterými musí změřený graf procházet v daném směru slouží především pro rychlou sériovou kontrolu výrobků. Komfort obsluhy zvyšuje velkoplošný dotykový displej, možnost statistického vyhodnocení naměřených výsledků, jednoduchá kalibrace měřících kanálů, řízení technologického procesu s minimálním zpožděním, možnost připojení k PC, ukládání statistik a základních informací o jednotlivých měření na USB a mnoho dalších funkcí.

Jedná se o nástupce velice oblíbeného DIGIFORCE 9310, kdy lze snadno uloženou zálohu z 9310 přenést do 9311. Po dlouholetých zkušenostech výrobce v tomto odvětí představil velmi pokročilý přístroj s přijatelnou cenou. Vylepšení doznala rozlišitelnost připojených snímačů, možnost zaznamenávat i zpětný běh, počet měřících programů, synchronní možnost ukládání výsledků do PC. Zachovány byly rozměry, aby byl přechod na novou verzi ještě více usnadněn. Rozdílná je komunikace přes Profibus, proto při využití této sběrnice je nutné počítat při náhradě s jistými úpravami.

Odkaz na stránky výrobce  

link