9163-V3 Přesné univerzální panelové měřidlo

Přesné a rychlé programovatelné panelové měřidlo pro tenzometrické, potenciometrické, DC/DC a teplotní snímače Pt100 a termočlánky. V rozšířené verzi umožňuje vícekanálové měření a připojení na sběrnici Profibus. Možnost nastavení až čtyř limitů (alarmů). Rychlost měření 500 odměrů/s.

  • Přesnost 0.1 % +1 digit
  • Displej -19999 ... 99999
  • Vstup tenzometrický 4-vodičový, potenciometricý, DC/DC, Pt100, termočlánek
  • Rychlost měření 500 odměrů/s
  • Digitální vstupy/výstupy
  • Volitelně analogový výstup (0-10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
  • Volitelně komunikační rozhraní (RS-232, RS-485, USB)
  • Krytí IP54 (přední panel)

Programovatelné měřidlo 9163 je přístroj určený pro vyhodnocení a zobrazení výstupních signálů ze snímačů síly, tlaku, kroutícího momentu, odporových a termočlánkových teploměrů apod. Měřidlo je možné vybavit analogovými výstupy (10V, 20mA), výstupy alarmu (relé, tranzistor) a interfejsem (RS232, RS485, Profibus).
Přístroj existuje ve dvou verzích (stolní provedení nebo pro montáž do panelu).
Pomocí vstupních ovládacích signálů je možné "zmrazit" hodnotu na displeji (HOLD), "vynulovat" hodnotu na displeji (TARA), případně vynulovat minimální a maximální hodnotu (RESET).
Mikroprocesorové ovládání umožňuje nastavení různých režimů a snadnou kalibraci přístroje na konkrétní senzor.
Multikanálová verze umožňuje připojení až čtyř snímačů současně. Pomocí matematických funkcí je možné zpracovat a vyhodnotit multikanálová měření přímo v jednotce.
Nestandardní snímače je možné aproximovat až ve 32 bodech.
Měřené hodnoty jsou zobrazeny na 13mm, sedmisegmentovém displeji.
K měřidlu lze objednat programové vybavení pro analýzu a dokumentaci měření.

Odkaz na stránky výrobce link