8524 Univerzální snímač tahové a tlakové síly

Vhodný pro velké zatížení v průmyslovém prostředí. Rozsahy 0...500 N až 0...200 kN. Výstupní citlivost 1.5 mV/V.
Přesnost: 0.25 % (volitelně 0.1 %) 

  • Měřící rozsahy 0 - 500 N až 0 - 200 kN
  • Kombinovaná nejistota 0.25 % (volitelně 0.1 %)
  • Nominální citlivost 1.5mV/V
  • Přetížitelnost 150 % z rozsahu
  • volitelně vyšší přesnost, mechanická zarážka
  • Krytí IP52 (rozsahy ≥ 20 kN IP67)

Snímač (senzor) síly typu 8524 je určen pro nasazení v průmyslu i v laboratoři. Kompaktní provední z nerezové oceli usnadňuje zabudování do stávajících konstrukcí. Snímač je vhodný pro měření statické, kvazistatické i dynamické síly. Použití nalezne při měření síly lisování, střihu, řezu, snímání síly pružin apod..
Síla je snímaná zabudovaným tenzometrickým můstkem. Výstupní napětí můstku je přímo úměrné síle působící na průchozí středový otvor, vybavený závitem.
Snímač je vybaven 2 m dlouhým čtyřvodičovým kabelem (za příplatek je možné kabel prodloužit), umožňujícím jeho napojení na vyhodnocovací jednotku (9243, 9180, 9205, 9307 apod.).

Odkaz na stránky výrobce  link