8416 Miniaturní snímač tlakové síly

Extrémně malý snímač vhodný do omezeného prostoru. Rozsahy 0...20 N až 0...5 kN. Výstupní citlivost 30 mV/V až 0.8 mV/V.
Nelinearita: 0.5 %

  • Měřící rozsahy 0 - 20 N až 0 - 5 kN
  • Kombinovaná nejistota: 0.85 %
  • Citlivost 30 mV/V až 0.8 mV/V
  • Přetížitelnost 150 % zrozsahu
  • Velmi malé rozměry
  • Krytí IP54

Snímač (senzor) síly typu 8416 je vyroben z vysoce kvalitní oceli a vyznačuje se extrémně malými rozměry. Je vhodný pro nasazení v průmyslu i v laboratoři. Díky svému miniaturnímu provední je vhodný pro snímání tlakové síly v rozměrově omezených konstrukcích. Příkladem jeho použití jsou plně automatizované výrobní linky, výrobny nástrojů apod..
Síla je snímaná zabudovaným tenzometrickým můstkem. Výstupní napětí můstku je přímo úměrné síle působící na snímač.
Při montáži je třeba dbát na to, aby základna senzoru ležela na hladké a rovné ploše. Doporučuje se použití kontaktních lepidel, případně silikonu. Snímač je vybaven 2 m dlouhým čtyřvodičovým kabelem, umožňujícím jeho napojení na vyhodnocovací jednotku (9243, 9180, 9205, 9307 apod.).

Odkaz na stránky výrobce  link