8413/14 Miniaturní snímač tlakové síly

Velmi malý, robustní. s vysokým rezonančním kmitočtem. Rozsahy 0... 2,5 N až 0...5 kN. Výstupní citlivost 15 - 1 mV/V v závislosti na rozsahu.
Nelinearita: 0.25 % (0.5 %)

  • Měřící rozsahy 0 - 2.5 N až 0 - 5 kN
  • Kombinovaná nejistota: 0.6 % (1.1 %)
  • Citlivost 15 mV/V až 1 mV/V (dle rozsahu)
  • Přetížitelnost 150 % (500 % u 8414) zrozsahu
  • Malé rozměry
  • Krytí IP54

Snímač (senzor) 8414 se od 8413 liší pouze citlivostí a ochranou proti přetížení. Snímače síly typu 8413/8414 jsou určeny pro nasazení v průmyslu i v laboratoři. K jeho základním vlastnostem patří vysoká spolehlivost a široká škála měřicích rozsahů. Díky skutečně miniaturnímu provedení je vhodný pro snímání tlakové síly v rozměrově omezených konstrukcích. Příkladem jeho použití je měření síly lisování, střihu, řezu, měření tlumičů v automobilovém průmyslu apod..
Síla je snímaná zabudovaným tenzometrickým můstkem. Výstupní napětí můstku je přímo úměrné síle působící na snímač.
Při montáži je třeba dbát na to, aby základna senzoru ležela na hladké a rovné ploše. Doporučuje se použití kontaktních lepidel, případně silikonu. Montáž by měla být provedena ručně bez využití nářadí. Snímač je standardně vybaven 1,5 m dlouhým čtyřvodičovým kabelem, umožňujícím jeho napojení na vyhodnocovací jednotku (9243, 9180, 9205, 9307 apod.).

Odkaz na stránky výrobce  link