8411 Miniaturní snímač tahové a tlakové síly

Malý, robustní pro měření v tlaku i v tahu. Rozsahy 0...2,5 N až 0...5 kN. Výstupní citlivost 2.0 mV/V. Pro rozsahy do 5 N je citlivost snímače 15 mV/V.
Nelinearita: 0.5 %

  • Měřící rozsahy 0 - 2.5N až 0 - 5 kN
  • Kombinovaná nejistota: 1.1 %
  • Nominální citlivost 15 mV/V až 2 mV/V
  • Přetížitelnost 150 % z rozsahu
  • Malé rozměry, měřící hroty
  • Krytí IP54

Snímač (senzor) síly typu 8411 je určen pro nasazení v průmyslu i v laboratoři. K jeho základním vlastnostem patří vysoká spolehlivost a široká škála měřicích rozsahů. Díky skutečně miniaturnímu provedení je vhodný pro snímání tlakové i tahové síly v rozměrově omezených konstrukcích. Příkladem jeho použití je měření síly lisování, střihu, řezu, měření tlumičů v automobilovém průmyslu apod..
Síla je snímaná zabudovaným tenzometrickým můstkem. Výstupní napětí můstku je přímo úměrné síle působící na snímač.
Při montáži je třeba dbát na to, aby působící síla byla přenášena pouze přes měříci čepy. Případné boční síly negativně ovlivní chybu měření nebo dokonce zničí snímač. Snímač je standardně vybaven 1,5 m dlouhým čtyř vodičovým kabelem, umožňujícím jeho napojení na vyhodnocovací jednotku (9236, 9243, 9180, 9205, 9307 apod.).

Odkaz na stránky výrobce  link