61600 Programovatelné AC zdroje

AC/DC napájecí zdroj s výstupním napětím do 300 V, výstupním kmitočem 15Hz až 1kHz a výkonem 500VA až 18kVA.
Výkon: až 18kVA

 • Napěťové rozsahy 150 VAC a 300 VAC (212 VDC a 424 VDC)
 • Přesnost měření napětí 0,2 % z hodnoty + 0,2 % z rozsahu
 • Vestavěné PFC s PF 0,98 při plné zátěži
 • Programovatelné limity proudu i napětí
 • Řízení fáze při zapínání i vypínání
 • Možnost měření V, I, f, S, P, Q, PF, CF, Iinrush
 • Volitelně GPIB a RS-232

Ze strany výrobce došlo k pozastavení příjmu objednávek na objednávací čísla 61507/ 61508 a 61607/ 608 / 609. Jedíný model který lze zatím objednat je 61509.

Programovatelné zdroje série 616xx jsou výkonové zdroje střídavého a stejnosměrného napětí, určené k napájení a testování přístrojů v oblasti komerční elektroniky, v armádě, letectví, telekomunikacích atd. Výstupní napětí je nastavitelné ve dvou rozsazích 150 a 300 V. Základní režimy zdroje zahrnují funkci AC, DC i AC+DC. U střídavých signálů lze nastavit harmonické zkreslení výstupního signálu, simulovat výpadky signálu, impulsní poruchy, simulovat zapnutí napájení nebo plynulé náběhy napájení, atp.
Přístroje jsou vybaveny měřícím modulem s 16-ti bitovým rozlišením, snímajícím skutečné výstupní napětí, proud, dodávaný výkon a u střídavých signálů fázový posuv napětí a proudu. Externí vstup umožňuje napájet zdroj libovolným analogovým signálem a získat jej na výstupních svorkách napěťově nebo proudově zesílený. U zdrojů lze programovat rovněž výstupní impedanci. Programovatelné zdroje jsou vhodné k finálnímu testování výroby u výrobců elektronických přístrojů. Serie 616xx je v porovnání s programovatelnými zdroji serie 615xx méně vybavena funkcemi. Zdroje 616XX neumožňují nastavit definované zkreslení výstupního signálu a mají omezenější způsoby tvarování výstupního napětí.
Odkaz na stránky výrobce  link 

Příklady použití průmyslových výkonových programovatelných AC zdrojů:

 • Měření a kontroly elektromotorů, výkonových akčních členů, servozařízení
 • Kontroly osvětlovacích systémůTestování relé
 • Simulace poruch v napájecí síti
 • Kontroly elektronických systému letadel
 • Kontroly ventilátorů, chladicích systémů
 • Testování výkonových transformátorů
 • Kontroly pojistek, jističů
 • Měřění elektronických součástek (spínací a pasivní prvky)Kontroly zálohovacích zdrojů UPS, napájecích bloků
 • Testování výkonových transformátorů