4506 Přesný Pt simulátor

Simulátor teplotních snímačů Pt100, Pt500, Pt1000 s 24 pevně nastavenými hodnotami. Možnost simulace odporu přívodů.
Přesnost: 0.06%

  • 24 fixních hodnot odporů v rozsahu -200 °C až 850 °C
  • Přesnost 0.06 °C + 0.0002*t °C (kde t je nastavená teplota)
  • Volitelně pro Pt100, Pt500, Pt1000
  • Čtyřvodičové připojení k měřenému objektu
  • Rozměry: 105x145x100 mm
  • Hhmotnost: přibližně 800 g

Simulátor 4506 je jednoduchý simulátor teplotníhch snímačů Pt100, Pt500 a Pt1000. Přístroj je tvořen 24 odporovými etalony simulujícími 24 teplotních bodů. Celkový rozsah simulace činí -200 až +850°C v základním provedení. Použitý odporový materiál je zeranin s teplotní závislostí lepší než 2ppm.

Odkaz na stránky výrobce  link