19305 Impulsní tester

Vysokonapěťový (6kV) nedestruktivní tester kvality indukčních DUT. Vzorkování 200MHz., sofistikované vyhodnocování.

  • Vysoká vzorkovací frekvence 200MHz,10bits
  • Impulzní test napětí 6kV
  • Výstup s 10 kanály (19305-10)
  • Funkce analýzy přerušení napětí
  • Barevný displej
  • Rozhraní USB, LAN a RS-232

Série 19305 je vybavena jedním kanálem nebo 10 výstupními kanály. 19305 umožňuje test napětí až 6kV s vysokou vzorkovací frekvencí až 200MHz. Impulsní test má za úkol provést nedestruktivní, vysokorychlostní a nízkoenergetický impuls na DUT.  Jako testovací objekty se převážně používají vinuté cívky (indukčnost musí být vyšší jak 10uH). Tímto testerem lze provádět kusovou kontrolu správného navinutí cívky (motorů, transofrmátorů,..), kde výstup testu je dobrý/špatný. S výhodou lze tento přístoj využít při ověřování konstrukčního řešení nových produktů.

Přístroj je možné doplnit o externí přepínač měřících míst pro dosažení až 40 kanálů.

Princip testu je nabití interního kondenzátoru (nízkokapacitního - zaručení nízké energie) na definované napětí a následné spojení s výstupní testovanou indukčností. Tyto souřástky vytvoří paralelní rezonanční obvod a dle oscilací se rozhoduje o kvalitě produktu.

Odkaz na stránky výrobce  link