19301A Impulsní tester

Nízkonapěťový (10V-1kV) nedestruktivní tester kvality indukčních DUT. Vhodný pro malé indukčnosti od 0.1uH. Vzorkování 200MHz., sofistikované vyhodnocování.

  • Impulsní napěťový test 10V - 1000V, s rozlišitelností 0.25V
  • Vysoká vzorkovací frekvence 200MHz,10bits
  • Funkce kontroly kontaktu indukčnosti
  • Vysoký/Nízký test indukčnosti 0,1uH-100uH
  • Funkce analýzy přerušení napětí
  • Nízký rozsah napětí pro zvýšení citlivosti grafických analýz
  • Barevný displej

Tester využívá impulzní napětí od 10 V do 1000V s vzorkovací frekvencí 200MHz. Tato kombinace je dostačující pro většinu indukčních produktů. Rozsah indukčnosti testovaného objektu je 0.1uH až 100uH. Tester je specificky navžený pro testování navinutelných komponentů skrz vysoké napětí přez mikro kondenzátor s nízkou testovací energii. Pomocí sofistikovaného vzorkování jsou zachyceny v grafu oscilace, které jsou poté vyhodnocovány.Takto jsou rozpoznávány cívky se slabou izolací. Tester také umožňuje provádět zkoušku napěťové odolnosti.

Princip testu je nabití interního kondenzátoru (nízkokapacitního - zaručení nízké energie) na definované napětí a následné spojení s výstupní testovanou indukčností. Tyto souřástky vytvoří paralelní rezonanční obvod a dle oscilací se rozhoduje o kvalitě produktu.

Odkaz na stránky výrobce  link