11800/11801/11810 Ripple current tester

Tester zvlněným proudem převážně pro testování kondenzátorů.
DC offset 0.5 - 500 V (max. 40 W)
základní parametry  
 11800: 100/120/400 Hz/ 1 kHz; 0.01 - 30 A
 11801: 20 kHz až 100 kHz; 0.01 - 10 A
 11810: 20 kHz -1 MHz; 0.03 - 10 A

  • Základní parametry testerů 11800: 100/120/400 Hz/ 1 kHz; 0.01 - 30 A
  • 11801: 20 kHz až 100 kHz; 0.01 - 10 A
  • 11810: 20 kHz -1 MHz; 0.03 - 10 A
  • Vestavěný časovač 1 minuta až 10 000 hodin
  • Integrované alarmy překročení mezí
  • Přesnost měření napětí typicky 1 %
  • patentované 4 vodičové zapojení
  • Omezený rozsah zvlnění napětí v závislosti na typu(90 V/ 15 V)
  • Přesnost měření proudu typicky 2 %
  • Velký přehledný LCD (320x240 px)

Přístroje jsou primárně určeny pro testování životnosti elektrolitických kondenzátorů (i SMD s příslušným příslušenstvím). Běžné je testování několika (až 20 kondenzátorů paralelně), kdy dochází vlivem výrobních tolerancí k největšímu namáhání nejhoršího kusu.

Přístroje byly vyvinuty na základě poptávky zákazníků (převážně výrobců elektrolitických kondenzátor), ale postupem času se rozšiřují i o velkoodběratele těchto prvků pro testování kvality nakupovaných kondenzátorů. Přístroje lze využít už i při vývoji zařízení.

Postupem času se rozšiřuje produktová řada o přístroje, které jsou určeny pro vyšší frekvence (až 1 MHz) pro testování kondenzátorů využívaných v DC-DC spínaných měničích / zdrojích, kde je kladen největší požadavek na kvalitu a stabilitu použitých kondenzátorů.

Odkaz na stránky výrobce  link