Škoda

  • Výrobce automobilů
  • Použité Meatest přístroje:

Aplikace

Škoda vyrábí každoročně více než milion aut, což samozřejmě vyžaduje nějaká měření. Hodně měření. Aby se zajistilo, že jsou všechna měřidla kalibrována a v dobrém stavu, registruje je Škoda ve WinQBase.

Velké množství měřidel znamená pro manažery kvality v továrnách, jako je Škoda Mladá Boleslav, spoustu starostí. Každé měřidlo má totiž jiné datum kalibrace, odlišný postup kalibrace, specifikaci atd. Kalibrační software Meatest však dokáže z chaosu udělat pořádek. Databázový software WinQbase vede detailní záznamy o vašich měřidlech a souvisejících kalibracích a upozorní vás na blížící se termín rekalibrace či jakoukoliv jinou událost vyžadující pozornost personálu kalibrační laboratoře. Kromě ručního zadávání kalibrací umí také spouštět automatizované kalibrace v programu Caliber a následně vystavit kalibrační list z naměřených hodnot.