THV Monitor laboratorních podmínek

Čidlo vlhkosti a teploty k monitorování laboratorních podmínek programem WinQbase. THV lze použít i samostatně, naměřená data se zaznamenávají v interní paměti a mohou být později stažena do počítače.

Teplota -30 - 105 °C
přesnost 0.4 °C
Relativní vlhkost 0 - 100%
přesnost 2.5%