[Obsolete] M191 Kalibrátor měřičů izolace

M191 byla nahrazena M194 High Resistance Decade | Meatest.

Vícefunkční kalibrátor určený ke kalibracím megaohmmetrů, měřičů izolace a revizních přístrojů. Základem kalibrátoru je vysokonapěťová odporová dekáda s rozsahem do 1 TΩ a maximálním napětím 10 kV.

  • Šest různých kalibračních funkcí
  • Rozsah odporu 10 kΩ až 1 TΩ
  • Monitorovací kilovoltmetr
  • Pracovní napětí do 10 kVdc

M191 Kalibrátor měřičů izolace (Insulation tester calibrator) je přístroj určený ke kalibracím měřidel. Celkovým rozsahem odporu do 1 TΩ s povoleným pracovním napětím do 10 kVdc pokrývá požadavky na kalibrace velké většiny testerů izolace, megaohmmetrů a teraohmmetrů. Umožňuje manuální i automatizované kalibrace.

Základní parametry

Základní funkcí kalibrátoru M191 je programovatelná vysokoohmová odporová dekáda doplněná o elektronické obvody umožňující měření a kalibraci stejnosměrného napětí, zkratového proudu a kalibraci dielektrických a absorpčních parametrů jako jsou PR (polarizační poměr), DAR (poměr dielektrické absorpce), PI (polarizační index). Kalibrátor umožňuje rovněž kontrolu časovacích funkcí testerů bezpečnosti, měřičů izolace, HIPT testerů apod.

Uživatelský komfort

Kalibrátor lze použít v manuálním režimu ovládáním z klávesnice na čelním panelu nebo v režimu dálkového ovládání s použitím sběrnice RS232 nebo GPIB. Kalibrátor lze snadno použít pro automatizované kalibrace s využitím kalibračního SW Meatest Caliber.

DC odpor 10 kΩ - 1 TΩ, 10.5 kV max.
± 0.1% / rok
DC kapacita 10 nF, 50nF, 100 nF, 5.25 kV max.
± 0.5% / rok

Měřidlo vstupního signálu

DC napětí 50 V - 10.5 kV
± 0.5% / rok
DC proud 0 - 5 mA
± 0.2% / rok