Velmi přesný Resistomat 2304

Mikroohmmetr s měřicími rozsahy 200 μΩ až 20 kΩ s vysokou přesností až 0.01 % +2 digity. Vybaven kompenzací teplotní závislosti běžně užívaných materiálů drátů a kabelů. Určen k měření odporu vodičů, přechodových odporů obvodových prvků, vinutí motorů, odporu pojistek a jističů, apod. Vhodný pro průmyslové použití i kalibrační laboratoř.  

  • Měřicí rozsahy od 200μΩ do 20 kΩ
  • Rozlišení až1 nΩ
  • Měřicí proud 100 uA -10 A
  • Přesnost měření až 0.01 % z hodnoty +2 dig
  • LCD displej
  • Rozlišení 3 1/2, 4 1/2 nebo 5 1/2 digitů
  • 4-svorkové (Kelvinovo) připojení s uzemněním měřicího obvodu (interně/externě)
  • Napájecí napětí 230VAC +6 %- 10 %

RESISTOMAT 2304 je přístroj určený pro velmi přesné měření malých hodnot elektrického odporu i u indukční zátěže. Robustní provedení skříně a jednoduché ovládání umožňuje použití v laboratorních i v průmyslových podmínkách. Ve spojení s teplotním čidlem Pt100 zobrazuje odpor přepočítaný k normované teplotě 20 °C. Přístroj je standardně vybaven rozhraním RS-232, RS-485, GPIB (na vyžádání USB pomocí externího převodníku) pro nasazení v automatizovaných zkušebních systémech. Pomocí tohoto přístroje můžete automaticky vyhodnocovat zda je měřený objekt v toleranci pomocí tolerančního pásma.

Své uplatnění nachází ve firmách vyrábějících kabely, elektromotory, transformátory, pojistky, kontaktní odpory, jističe atd.

Odkaz na stránky výrobce  link
Teplotní senzor 2392-V001
Teplotní senzor 2392-V001
Teplotní senzor s 2,5m dlouhým, odstíněným kabelem a 6-pinovým konektorem.
Sada pro připevnění resistomatu 2304-Z004
Sada pro připevnění resistomatu 2304-Z004