CZ EN FR RU Zh

Snímače síly, tlaku, momentu, dráhy, polohy

Snímače a vyhodnocovací jednotky využívané v průmyslové automatizaci pro kontrolu výrobních procesů.

Lineární snímače je možné dělit dle několika kategorií.

Jednou z variant je dle kontaktu s měřeným objektem na:

 • Pevné
  • Nutný neustálý kontakt s měřeným objektem
  • Výhodou je jednodušší konstrukce
  • Nevýhodou je obtížnější kalibrace a výměna, nutnost souosost konstrukce
 • Kontaktní
  • založené na principu měřícího hrotu a vratné pružinky
  • nevyžadují neustálý kontakt s měřeným objektem
  • Výhodou je možnost přerušit kontakt s měřeným objektem a tím možnost efektivněji využívat měřící rozsah
  • Nevýhodou je někdy možnost zanesení nebo opotřebování vratné pružiny a tím nestálý kontakt s měřeným objektem

Dalším dělení může být dle principu měření a výstupu signálu:

 • Potenciometrické - Nejjednodušší a nejlevnější řešení, kdy je výstupem změna dělícího poměru
  • Složitější přímé vyhodnocování v PLC (dražšší karty) nebo externí převodník na standardní signály 0-10 V, 0(4) -20 mA
  • Nejsou vhodné do prostředí s velkými vibracemi, kdy dochází ke zkrácení životnosti snímače (opotřebení měřící dráhy)
 • LVDT - Složitější konstrukce s bezkontaktním přenosem informace z táhla do těla snímače
  • Existují provedení s LVDT výstupem, kdy je nutný převodník nebo varianty s vestavěným převodníkem na standardní signál
  • Vyznačují se vyšší robustností a životností při mírně vyšších nákladech

Tenzometrické snímače

Tyto snímače jsou založeny na snímání změny mechanického napětí v nosníku nebo membráně. Snímání je provedeno nalepení tenzometru (kovového - nižší citlivost, vyšší linearita a stabilita nebo polovodičového - vyšší citlivost, nižší stabilita a linearita). Změna mechanického napětí se následně projeví jako změna odporu snímacího tenzometru. Pro docílení vyšší citlivosti se typicky využívá zapojení do plného mostu, kde jsou všechny členy mostu tvořeny měřícími tenzometry. Většinou tenzometrické snímače mají v můstku zapojeny také kompenzační tenzometry, které kompenzují vliv teploty, ale nepodílejí se na měření mechanického napětí.

Snímače tahu a tlaku

Existuje více konstrukčních řešení. Mezi nejběžnější patří tři kategorie:

 • Nosníkové
  • Výhodou je nízná cena
  • Nevýhodou jsou vyšší rozměry a vyšší průhyb, který může limitovat použití
 • Prstencové
  • Vyznačují se nízkou změnou rozměrů, moznosti využití kompenzačních membrán pro omezení vlivu nesouososti
 • snímač s tvarem písmene "S"
  • Nevýhodou jsou poměrně velké zmeny tvaru snímače a typicky horší přesnost
  • Výhodou těchto typů je nízká cena
Snímače tlaku kapalin a plynů

Bývají řešené s mechanickou membránou (plastovou nebo častěji kovovou) na níž je z vnitřní strany nalepen tenzometr, který snímá průhyb membrány.

Snímače momentu

Základní dělení je na rotační a nerotační. Nerotační jsou téměř výhradně řešeny pomocí tenzometrů.

Rotační snímače je možné dělit dle způsobu přenostu informace z hřídele na:

 • Kontaktní (příklad 86403)
  • Vyznačují se nutností periodického servisu komutátorů sloužících pro přenost informace o momentu
  • Další nevýhody jsou zašuměný výstupní signál, menší maximální otáčky (dáno obtížnějším vyvážením rotační části)
 • Bezkontaktní
  • Nejběžnější je přenos informace o momentu opticky z hřídele a napájení magnetickým polem (příklad burster 8661)
  • Levnější principy mohou být magnetické, které mají nižší povolené otáčky a nižší přesnost (příklad burster 8645)

Výběr jednotlivých kategorií:

Nevíte si rady? Zeptejte se nás