CZ EN FR RU Zh

Power - program pro kalibrace převodníků

Program pro automatizované kalibrace převodníků výkonu, proudu, napětí, kmitočtu nebo fáze pomocí kalibrátoru výkonu M133C. Výstupem je protokol s naměřenými a vypočtenými hodnotami. Obsahuje evidenci kalibrovaných převodníků.

  • Automatizovaná kalibrace převodníků
  • Obsahuje databázi měřidel a kalibračních listů
  • Snadný tisk kalibračních listů

Program Power je určen k automatizovaným kalibracím převodníků pomocí kalibrátoru výkonu M103. Umožňuje interaktivní vytváření nových kalibračních procedur. Jeho součástí je databáze provedených kalibrací a kalibračních procedur.

Kalibrace převodníků

je určena pro převodníky typu výkon, energie, napětí, proud, kmitočet, fáze a účiník na napětí nebo proud. Kalibrace provedená programem Power obsahuje podrobně zpracovaný záznam o každém kroku prováděné kalibrace s vyhodnocením výsledků a nejistot dle EA 4/02. Jednotlivé kroky kalibrace je možné provádět v libovolném pořadí. Kalibrátor M103 je ovládaný po sběrnici GPIB. Lze provádět zkrácené kalibrační procedury vynecháním některých bodů.

Propojení evidence a kalibrace

Program obsahuje jednoduchou databázi kalibrovaných přístrojů, umožňující vyhledávání přístrojů (kalibračních listů) dle zadaných kritérií. Evidenční karta obsahuje takové údaje jako je typ převodníku, jeho výrobní číslo, název kalibrační procedury, datum kalibrace, formát kalibračního listu, výsledek kalibrace a jméno technika, který kalibraci provedl.

Návody pdf