CZ EN FR RU Zh
Kategorie produktů

Měřič RLC 11022/11025

Univerzální RLC měřič s dobrou přesností při nízké pořizovací ceně. Měřící kmitočet 100 Hz až 100 kHz.
Nejlepší přesnost: 0.1%

  • Testovací frekcence 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 50 kHz, 100 kHz 
  • Přesnost nastavené frekvence 0,01 %
  • Testovací napětí 10 mV až 1 V s krokem 10 mV s přesností 10 %
  • Primární parametr R, L, C, ǀZǀ
  • Sekundární parametr Q, D, ESR (střídavý odpor akumulátorů), Xs, Θ
  • Rozšíření verze 11025 DCR4, N, Turns ratio, L2, DCR2
  • Základní přesnost 0,1 %
  • Komunikační rozhraní GPIB a Handler (volitelně RS-232)

Popis

Typy 11022/11025 jsou měřiče parametrů součástek se základní přesností 0.1%. Jsou navrženy především ke kontrolám součástek u jejich výrobců a ke vstupním kontrolám elektronického materiálu. Přístoji lze měřit parametry pasivních součástek, transformátory a nízkofrekvenční cívky. Přístroj má výbornou rozlišitelnost 0.01 mOhm a stabilitu údaje i při měření malých hodnot imedancí.

Je vhodný ke kontrolám kapacity a ESR elektrolytických kondenzátorů a nízkoindukčních tlumivek. Typ 11025 obsahuje i funkci měření DCR, poměru závitů transformátorů a jejich vzájemné indukčnosti. K měření transformátorů lze přiobjednat kabelový adaptér, uzpůsobený ke snadnému připojení transformátorů. Měřiče mají třídicí funkce a lze k nim dodat třídicí zařízení.

Díky měřícímu kitu A110242 je možné měřit střídavý odpor akumulátorů, který lze spolehlivě využít pro kontrolu stavu akumulátorů. Odpor akumulátorů je závislý nejen na teplotě, ale i na aktuálním nabití, proto při měření musí být dodržena testovací metodika. Bez tohoto kitu není možné akumulátory měřit a po připojení akumulátoru dojde k poškození přístroje.

Typy 11022/11025 představují cenově přijatelnou a výkonnou kombinaci přesného RLC měřiče a rychlého testovacího zařízení pro nasazení v automatizovaných výrobních linkách.

Odkaz na stránky výrobce  link
Katalogové listy pdf