CZ EN FR RU Zh
Kategorie produktů

M641 Programovatelný RTD simulátor

Odporová dekáda 10 Ω až 300 kΩ, rozlišení 0.001°C v celém rozsahu teplot. Dálkové ovládání RS232 (volitelně USB, IEEE488, Ethernet). Obsahuje funkce simulace běžně používaných odporových teplotních čidel. Umožňuje naprogramování nových simulovaných funkcí. Oproti předchozím typům se vyznačuje vyšší výkonovou zatížitelností.

  • Obsahuje reálné odpory spínané pomocí relé
  • Nastavitelné teplotní stupnice
  • Nulový zbytkový odpor
  • Zatížitelnost 5 W

M641 je programovatelný RTD simulátor s nastavitelným rozsahem odporu od 10 Ω do 300 kΩ. Rozlišení na celém rozsahu činí 0.01°C. Simulátor je tvořen výkonovými odporovými segmenty spínanými pomocí speciálních relé. Je vybaven počítačovým rozhraním a lze jej použít v automatizovaných výrobních linkách a kalibračních pracovištích. Dekáda umožňuje definovat libovolné simulované průběhy pomocí převodní tabulky.

Oblast použití

Vyšší povolená zátěž simulátoru jej předurčuje k náročnějšímu použití v oblasti průmyslu ke kalibracím ohmmetrů a multimetrů a k simulaci odporových snímačů neelektrických veličin. Simulátor se vyrábí v různých variantách. Standardní je stolní provedení. Pro průmyslové aplikace je určen zásuvný modul pro montáž do skříně 19“. Výška modulu je 3HE.

Odpor 10 Ω - 300 kΩ
max. ztrátový výkon 5 W
± 200 ppm / rok
Teplota RTD ± 0.1°C / rok, rozlišení 0.01°C
Prospekty pdf
Návody pdf
Aplikační program zip
LabVIEW ovladač zip

Verze a rozšíření:

M631-V1000 Laboratorní RTD simulátor s RS232
M641-V1000 Průmyslový RTD simulátor s RS232
-V2xxx Rozšíření interface o GPIB, USB a Ethernet
-Vxx1x modul 19", výška 3HE
Všechny přístroje Meatest lze pořídit s rozšířenou zárukou na 3, 4 nebo i 5 let.

Příslušenství

GPIB kabel Kabel IEEE488-IEEE488, 2m
RS232 konvertor Generický převodník RS232-USB
RS232 kabel Kabel RS232 samec-samice, 2m