CZ EN FR RU Zh

M140 Multifunkční kalibrátor / tester

Multifunkční kalibrátor / Tester s vestavěným multimetrem. Je určen ke kalibracím různých typů měřidel, včetně převodníků regulátorů, atd. Umožňuje simultánní měření a generování signálů. Nejlepší přesnost 0.0035 % v režimu generování DCV a 0.015% v režimu měření DCV.

  • Široká škála funkcí včetně výkonu a energie
  • Vestavěný procesní multimetr

Multifunkční kalibrátor M140 je vícefunkční kalibrátor-tester, určený především jako etalonové měřidlo do kalibračních laboratoří. Lze jej použít ke kalibracím měřidel elektrických veličin z oblasti napětí, proudu, výkonu, odporu, kapacity a frekvence. Pevně instalované neharmonické tvarové signály umožňují testování údajů měřidel signálem s nenulovým činitelem zkreslení. Frekvenční rozsahy se vyznačují možností nastavení kmitočtu, amplitudy i střídy výstupního signálu. Jsou vhodné pro základní kalibrace osciloskopů. Kalibrátor je vybaven funkcí simulace teplotních snímačů a vestavěným multimetrem s možností simultánního provozu. Lze jím provádět kontroly převodníků různých typů, regulátorů, a vyhodnocovacích jednotek bez potřeby dalších měřících přístrojů.

Základní parametry

Základními funkcemi kalibrátoru jsou generování kalibrovaného stejnosměrného a střídavého napětí s rozsahem od 0 mV do 1000 V a stejnosměrného a střídavého proudu s rozsahem od 0 mA do 20 A (při použití 50-ti závitové cívky 50 mA až 500 A). Kalibrátor je vybaven funkcí generování periodického neharmonického signálu s definovaným činitelem tvaru. Tím umožňuje provádět zejména kontroly multimetrů z hlediska přesnosti při měření zkreslených střídavých průběhů. Další funkcí kalibrátoru je simulace odporu a kapacity. Kalibrátorem lze simulovat odpor v rozsahu 0 Ω až 50 MΩ a kapacitu od 1 nF do 50 mF s přesností potřebnou ke kalibracím běžných multimetrů. Odpor lze používat i při střídavých signálech do kmitočtu 1 kHz. Kmitočtová funkce kalibrátoru umožňuje generovat obdélníkový signál s nastavitelnou a kalibrovanou střídou a amplitudou v rozsahu 1 mV až 10 V ve frekvenčním pásmu do 10 kHz a obdélníkový signál do 20 MHz s velmi strmou náběžnou hranou. Kmitočtové funkce lze použít jak ke kalibracím odpovídajících kmitočtových rozsahů multimetrů, tak i ke kalibracím vstupních citlivostí a časových základen osciloskopů. Pro kalibrace stejnosměrných a střídavých jednofázových wattmetrů a elektroměrů je určen wattmetrický režim. Napětí lze nastavit do 240 V a proud do 10 A s účiníkem v rozsahu -1 až +1 a rozlišitelností 1 % v kmitočtovém pásmu 20 Hz až 400 Hz. Zatížitelnost napěťového výstupu 30 mA dovoluje kalibrovat i ručkové wattmetry. Pro oblast kalibrace měřičů tepla a vyhodnocovacích teplotních jednotek je určena funkce simulace teplotních snímačů. Kalibrátor umožňuje simulovat všechny běžné platinové a niklové odporové snímače a termočlánkové snímače typu R, S, B, J, T, E, K, N. Kompenzace studeného konce termočlánků se provádí zadáním jeho teploty z klávesnice kalibrátoru.

Vestavěný multimetr

Interní multimetr se základními rozsahy 20 mA a 10 V umožňuje s přesností 0.01 % měřit normalizované signály převodníků, externími termočlánkovými nebo odporovými teplotními snímači měřit teplotu a podobně měřit externími tenzometrickými čidly tlak a sílu.

Kalibrátor – tester

Programovatelné funkce kalibrátoru jako testeru umožňují nastavit 10 kroků testovací procedury, která samočinně proběhne a po jejím ukončení je zobrazena informace typu PASS/FAIL. S testovací funkcí je spřažen nezávislý reléový výstup, umožňující ovládání dalších zařízení.

Uživatelský komfort

Kalibrátor je vybaven řadou dalších funkcí, které usnadňují jeho využití. Mezi ně patří možnost zadávání relativních odchylek od nastavené hodnoty zvolené veličiny, zobrazení aktuální nejistoty výstupní veličiny, kalibrační a testovací procedury a další. Koncepce ovládání kalibrátoru a indikace jeho stavu využívá plošného luminiscenčního displeje, na kterém jsou soustředěny všechny potřebné informace. Ovládání se provádí systémem vyvolávání a volby z nabídek. Často používané funkce mají navíc pevně přiřazené klávesy s přímým ovládáním. Kalibrátor je sériově vybaven normalizovanou sběrnicí GPIB a sériovou linkou RS232, umožňujících řízení z osobního počítače. Kalibrátor lze bez problémů začlenit do kalibračních systémů MEATEST s WinQbase. Kalibrátor je dodáván ve stolním provedení nebo v 19" skříni, určené pro zástavbu do přístrojového regálu.

DC napětí 0 - 1000 V
± 30 ppm / rok
AC napětí 1 mV - 1000 V, 20 Hz - 50 kHz
Sinusové a nesinusové průběhy
± 250 ppm / rok
DC proud 0 - 20 A (s cívkou 140-50 až 1000 A)
± 100 ppm / rok
AC proud 1 uA - 20 A, 20 Hz - 5 kHz (s cívkou 140-50 až 1000 A)
Sinusové a nesinusové průběhy
± 500 ppm / rok
DC výkon a energie 0.4 mW - 2.4 kW (s cívkou 140-50 až 120 kW)
1.1 - 1999 sek
± 510 ppm / rok
AC výkon a energie 0.4 mW - 2.4 kW (s cívkou 140-50 až 120 kW)
1.1 - 1999 sek, účiník -1 až 1
± 635 ppm / rok
Odpor 0 Ω - 50 MΩ, 4½ místné rozlišení
± 150 ppm / rok
Kapacita 900 pF - 50 uF, 4½ místné rozlišení
± 0.5 % / rok
Teplota Termočlánky BEJKNRST s kompenzací studeného konce
RTD ± 0.07°C / rok
Frekvence 0.1 Hz - 20 MHz
± 50 ppm / rok

Procesní multimetr

DC napětí 0 - 12 V
rozlišení mV rozsahu od 100 nV
± 100 ppm / rok
DC proud 0 - 25 mA
± 150 ppm / rok
Odpor 0 Ω - 2.5 kΩ, 4½ místné rozlišení
± 200 ppm / rok
Teplota Termočlánky BEJKNRST
RTD ± 0.1°C / rok
Frekvence 1 Hz - 15 kHz
± 50 ppm / rok
Prospekty pdf M140i: pdf
Návody pdf M140i: pdf
Prezentace pdf
Příslušentví pdf

Verze a rozšíření:

M140 Rozšířená verze se všemi nabízenými funkcemi, RS232 a GPIB
M140i Základní verze s funkcemi napětí, proudu a termočlánků, RS232 a GPIB
Všechny přístroje Meatest lze pořídit s rozšířenou zárukou na 3, 4 nebo i 5 let.

Příslušenství

option 140-50 Proudová cívka 25/50 závitů do 1500A
option 140-01 Podložka s kabelovým adaptérem a teploměrem pro kalibraci ručních multimetrů
option 140-41 Kabelový adaptér pro současné použití zdroje a měřidla
option 140-02 Kompletní sada adaptérů (2x opt. 10, 2x opt. 11, opt. 20, opt. 30, opt. 140-01, opt. 140-41)
option 10 Měřicí kabel 1000V/32A, 1m, černý
option 11 Měřicí kabel 1000V/32A, 1m, červený
option 20 Měřicí kabel BNC - BNC, 1m
option 30 Měřicí kabel BNC - banánek, 1m
option 40 Kabelový adapér Canon25 - 2x banánek pro funkci měření napětí a proudu
option 60 Kabelový adapér Canon25 - 4x banánek pro funkci měření odporu
option 70 Kabelový adapér Canon25 - 4x svorka pro funkci simulace odporu
option 100 Sada 2 ks přechodek výstupních svorek na ¾"
GPIB kabel Kabel IEEE488-IEEE488, 2m
RS232 konvertor Generický převodník RS232-USB
RS232 kabel Kabel RS232 samec-samice, 2m