CZ EN FR RU Zh

9310 Digiforce (výběhová verze)

Vhodný pro kontrolu procesů pro které je charakteristická definovaná závislost dvou měřených veličin. Taková závislost existuje například mezi lisovací silou a dráhou hlavice při lisování. DIGIFORCE umožňuje připojení snímačů teploty, tlaku, síly, posuvu, kroutícího momentu, úhlu otočení, aj.
Přesnost: 0.5 %

  • Přesnost: 0.5 % pro tenzometry a 0.4 % pro napěťové vstupy
  • Displej: monochromatický TFT 2,8" (120x80)
  • Rychlost vzorkování: max. 10 kHz (volitelně Δt(min. 0.2 ms), Δy, Δx) 
  • Rozhraní: RS-232, Ethernet, PLC, ProfiBus (volitelně)
  • Volitelně: vstup piezosnímačů (nahrazuje tenzometry a napěťový vstup Y)
  • Krytí IP65 (přední panel)

DIGIFORCE 9310 je přístroj určený pro analýzu a řízení technologických procesů při kterých jsou definovány závislosti mezi dvěma měřenými veličinami. Při lisování dokáže měřit závislost síly na dráze, při šroubování závislost kroutícího momentu na úhlu natočení. Široké uplatnění najde při kontrole spojování, nýtování apod. Přístroj umožňuje měření a zobrazení následujících funkcí y = f(x), y = f(x,t), y = f(t) kde x,y jsou vstupní veličiny jednotlivých kanálů a t je čas. V osmi měřicích programech lze uchovat nastavení celého přístroje s různými snímači mechanických veličin. Po vyvolání příslušného programu může přístroj měřit např. tuhost pružiny, hysterezi mechanického spínače, závislost kroutícího momentu a úhlu natočení atd. Nastavení jednotlivých tolerančních polí ( "okének" ), kterými musí změřený graf procházet v daném směru slouží především pro rychlou sériovou kontrolu výrobků. Komfort obsluhy zvyšuje velkoplošný displej LCD, možnost statistického vyhodnocení naměřených výsledků, jednoduchá kalibrace měřících kanálů, řízení technologického procesu v reálném čase, možnost připojení k PC a mnoho dalších funkcí.

Odkaz na stránky výrobce  link
Katalogové listy pdf pdf
Český manuál k přístroji pdf pdf
Český manuál k SW pdf