CZ EN FR RU Zh

DC/DC snímač dráhy 87350

Vhodný pro přímé měření malých mechanických posuvů. Rozsah 0... ±1,27 mm až 0 ... ±76,20  mm. Zabudovaná vratná pružina a měřicí zesilovač.
Přesnost: ±0.5 %

  • Měřící rozsahy 0 ... ±1.27 mm až 0 ... ± 76.20 mm
  • Nelinearita 0.5 % z rozsahu
  • Integrovaná vratná pružina
  • Analogový výstup
  • Krytí snímače IP40

Snímače řady 87350 jsou vhodné pro měření posunutí a jiných mechanických veličin (tah, tlak, moment, mechanické napětí, vibrace) po převodu na posunutí.

Díky integrované vratné pružině a závitu na těle snímače je jednoduchá montáž i na plochy, kde není možné využít mechanicky svázaný přenos měřené plochy s tělem snímače.

Snímače neobsahují prachovku, proto nejsou vhodné do prostřední se zvýšeným výskytem nečistot.

Odkaz na stránky výrobce  link
Katalogové listy pdf pdf