CZ EN FR RU Zh

5501 Ruční lis s možností kontroly

Ruční lisy řady 5501 je mají rozsahy od 1,5 kN do 25 kN.
Lisy je snadné doplnit o snímač síly, dráhy a vyhodnocovací jednotku.

  • Dostupné rozsahy: 1.5 kN, 2.5 kN, 5 kN, 7.5 kN, 15 kN, 25 kN
  • Snadné doplnění snímačem síly řady 8451/8552
  • Snadné doplnění o snímač dráhy 8710/8712
  • Pro kusovou kontrolu možné využití 9310, 9110, ...
  • Možnost ručního voliče programů, externí signalizace OK/NOK

Lisy řady 5501 jsou určeny pro kusovou, malosériovou nebo vývojovou výrobu. Mezi hlavní výhody patří snadné umístění snímače síly do raznice lisu a snadné připevnění levného snímače dráhy pro možnost kontroly průběhu zalisování. Ve spojení s přístrojem DigiForce 9310 popřípadě jiným přístrojem je snadná automatická kontrola s možností připojení manuálního programového voliče (8 programů) pro snadnou změnu nastavení při změně součásti s možností kusové zálohy průběhů na PC.

DIGIFORCE 9310 je přístroj určený pro analýzu a řízení technologických procesů při kterých jsou definovány závislosti mezi dvěma měřenými veličinami. Při lisování dokáže měřit závislost síly na dráze, při šroubování závislost kroutícího momentu na úhlu natočení. Široké uplatnění najde při kontrole spojování, nýtování apod. Přístroj umožňuje měření a zobrazení následujících funkcí y = f(x), y = f(x,t), y = f(t) kde x,y jsou vstupní veličiny jednotlivých kanálů a t je čas. V osmi měřicích programech lze uchovat nastavení celého přístroje s různými snímači mechanických veličin. Po vyvolání příslušného programu může přístroj měřit např. tuhost pružiny, hysterezi mechanického spínače, závislost kroutícího momentu a úhlu natočení atd. Nastavení jednotlivých tolerančních polí ( "okének" ), kterými musí změřený graf procházet v daném směru slouží především pro rychlou sériovou kontrolu výrobků. Komfort obsluhy zvyšuje velkoplošný displej LCD, možnost statistického vyhodnocení naměřených výsledků, jednoduchá kalibrace měřících kanálů, řízení technologického procesu v reálném čase, možnost připojení k PC a mnoho dalších funkcí.

Odkaz na stránky výrobce  link
Katalogové listy pdf pdf
Český manuál k přístroji 9310 pdf
Český manuál k SW pdf